lnwshop logo
  • ตอบกระทู้
  • ตั้งกระทู้ใหม่
QUOTE 

+++[ใหม่]+++กรมพัฒนาที่ดิน เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ 43 อัตรา

เจ้าของร้าน

กรมพัฒนาที่ดิน เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ จำนวน 43 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 27 พฤศจิกายน - 1 ธันวาคม 2560

ประกาศกรมพัฒนาที่ดิน เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ
หน่วยที่ 1 ตำแหน่งในส่วนกลาง (กรุงเทพมหานคร)
ตำแหน่งที่ 1.1 ตำแหน่งนิติกร จำนวน 4 อัตรา
ตำแหน่งที่ 1.2 ตำแหน่งนักสำรวจดิน จำนวน 1 อัตรา
ตำแหน่งที่ 1.3 ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน จำนวน 1 อัตรา
ตำแหน่งที่ 1.4 ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จำนวน 3 อัตรา
ตำแหน่งที่ 1.5 ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา
ตำแหน่งที่ 1.6 ตำแหน่งเจ้าหน้าที่แผนที่ภาพถ่าย จำนวน 1 อัตรา
ตำแหน่งที่ 1.7 ตำแหน่งเศรษฐกร จำนวน 1 อัตรา
ตำแหน่งที่ 1.8 ตำแหน่งวิศวกร จำนวน 1 อัตรา
ตำแหน่งที่ 1.9 ตำแหน่งวิศวกรโยธา จำนวน 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

หน่วยที่ 2 ตำแหน่งในสำนักงานพัฒนนาที่ดินเขต 1
ตำแหน่งที่ 2.1 ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี จำนวน 2 อัตรา
ตำแหน่งที่ 2.2 ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน จำนวน 2 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

หน่วยที่ 3 ตำแหน่งในสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 2
ตำแหน่งที่ 3.1 ตำแหน่งนักวิทยาศำสตร์ จำนวน 1 อัตรา
ตำแหน่งที่ 3.2 ตำแหน่งนักวิชำการเงินและบัญชี จำนวน 3 อัตรา
ตำแหน่งที่ 3.3 ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา
ตำแหน่งที่ 3.4 ตำแหน่งเจ้าหน้าที่แผนที่ภาพถ่าย จำนวน 1 อัตรา
ตำแหน่งที่ 3.5 ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเกษตร จำนวน 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

หน่วยที่ 4 ตำแหน่งในสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 3
ตำแหน่งที่ 4.1 ตำแหน่งนักวิชำการเกษตร จำนวน 1 อัตรา
ตำแหน่งที่ 4.2 ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

หน่วยที่ 5 ตำแหน่งในสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 4
ตำแหน่งที่ 5.1 ตำแหน่งนักวิชาการเกษตร จำนวน 1 อัตรา
ตำแหน่งที่ 5.2 ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

หน่วยที่ 6 ตำแหน่งในสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 5
ตำแหน่งที่ 6.1 ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
หน่วยที่ 7 ตำแหน่งในสำนักงำนพัฒนำที่ดินเขต 6
ตำแหน่งที่ 7.1 ตำแหน่งนักสำรวจดิน จำนวน 1 อัตรา
ตำแหน่งที่ 7.2 ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา
ตำแหน่งที่ 7.3 ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง


หน่วยที่ 8 ตำแหน่งในสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 8
ตำแหน่งที่ 8.1 ตำแหน่งนักวิชาการเกษตร จำนวน 1 อัตรา
ตำแหน่งที่ 8.2 ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน จำนวน 1 อัตรา
ตำแหน่งที่ 8.3 ตำแหน่งเศรษฐกร จำนวน 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

หน่วยที่ 9 ตำแหน่งในสำนักงำนพัฒนำที่ดินเขต 10
ตำแหน่งที่ 9.1 ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา
ตำแหน่งที่ 9.2 ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

หน่วยที่ 10 ตำแหน่งในสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 11
ตำแหน่งที่ 10.1 ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

หน่วยที่ 11 ตำแหน่งในสำนักงำนพัฒนำที่ดินเขต 12
ตำแหน่งที่ 11.1 ตำแหน่งนักวิชาการเกษตร จำนวน 1 อัตรา
ตำแหน่งที่ 11.2 ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา
ตำแหน่งที่ 11.3 ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา
ตำแหน่งที่ 11.4 ตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเกษตร จำนวน 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

การรับสมัครสอบ
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 27 พฤศจิกายน - 1 ธันวาคม 2560 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ที่เว็บไซต์ http://ldd.thaijobjob.com เลือกหัวข้อ “รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปในกรมพัฒนาที่ดิน”

รายละเอียดเพิ่มเติม
ไฟล์ประกาศรับสมัครสอบ

สนใจแนวข้อสอบติดต่อได้
ที่อีเมล์ hpongsayathanawat@gmail.com
หรือทางLine id:aopookk 
http://line.me/ti/p/46PEE4f__d
หรือโทร 082-1068662
-เป็นไฟล์ส่งทางอีเมล สามารถนำไปปริ้นเพื่นอ่านได้เลย ในราคาเพียงชุดละ 497 บาท
-ส่ง EMS ทางไปรษณีย์ เป็นหนังสือ +MP3 ราคา 697 บาท(รวมค่าส่งแล้ว)
-เป็น Audio cd (ไฟล์เสียง) +หนังสือ ชุดละ 1,500 บาท(รวมค่าส่งแล้ว)
-ชุดVcd ติวสอบ+หนังสือ ราคา 2,500 บาท(รวมค่าส่งแล้ว)
สั่งซื้อโดยการชำระเงินผ่านบัญชีธนาคารกสิกรไทย
สาขาย่อยมหาวิทยาลัยขอนแก่น
บัญชีออมทรัพย์เลขที่ 549-2-02220-0
ชื่อบัญชี หัสพงศ์ พงศยาธนาวัฒน์
หรือ ชำระเงินผ่านบัญชีธนาคารกรุงไทย
บัญชีออมทรัพย์เลขที่ 983-4-55936-4
ชื่อบัญชี ร้านเอทพีบิสิเนส
รวมผลงานความสำเร็จของเรา รีวิวจากลูกค้า 
1
แสดงความคิดเห็นที่ 0-0 จากทั้งหมด 0 ความคิดเห็น
ข้อความ
ชื่อผู้โพส
ข้อมูลสำหรับการติดต่อกลับ (ไม่เปิดเผย เห็นเฉพาะเจ้าของร้าน)
อีเมล
เบอร์มือถือ
  • ตอบกระทู้

รับเหมาก่อสร้างภาคอีสาน [6]
รับเหมาก่อสร้าง ภาคเหนือ [0]
รับเหมาก่อสร้าง ภาคกลาง [0]
รับเหมาก่อสร้าง ภาคใต้ [0]
เขตปริมณฑล [0]
หมอลำซิ่งภาคอีสาน [0]
หมอลำซิ่งภาคกลาง [0]
หมอลำซิ่งกรุงเทพเขตปริมณฑล [0]
กั้นห้องกระจกภาคอีสาน [0]
กั้นห้องกระจกภาคกลาง [0]
กั้นห้องกระจกภาคเหนือ [0]
กั้นห้องกระจกเขตปริมณฑล [0]

เข้าสู่ระบบด้วย
เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก

ยังไม่มีบัญชีเทพ สร้างบัญชีใหม่ ไม่เกิน 5 นาที
สมัครสมาชิก (ฟรี)

หน้าที่เข้าชม550,359 ครั้ง
ผู้ชมทั้งหมด467,873 ครั้ง
เปิดร้าน15 ก.ย. 2559
ร้านค้าอัพเดท15 ก.ค. 2561

082-1068662
ตะกร้าของฉัน (0)
มีสินค้าทั้งหมด 0 ชนิด 0 ชิ้น
0 บาทราคาสินค้าทั้งหมด
(ยังไม่รวมค่าจัดส่ง)
สั่งซื้อสินค้า
ตะกร้า
( 0 )
รายการสั่งซื้อของฉัน
เข้าสู่ระบบด้วย
เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก

ยังไม่มีบัญชีเทพ สร้างบัญชีใหม่ ไม่เกิน 5 นาที
สมัครสมาชิก (ฟรี)
รายการสั่งซื้อของฉัน
ข้อมูลร้านค้านี้
ร้านร้านหนังสือ topthaitest
ร้านหนังสือ topthaitest
เปิดสอบ ราชการ งานราชการ หางาน สอบราชการ พนักงานราชการ สอบบรรจุ หางาน รับสมัครงาน สอบ กพ
เบอร์โทร : 082-1068662
อีเมล : hpongsayathanawat@gmail.com
ส่งข้อความติดต่อร้าน
เกี่ยวกับร้านค้านี้
สินค้าที่ดูล่าสุด
ดูสินค้าทั้งหมดในร้าน
สินค้าที่ดูล่าสุด
บันทึกเป็นร้านโปรด
Join (สมัครสมาชิกร้าน)
แชร์หน้านี้
แชร์หน้านี้

TOP เลื่อนขึ้นบนสุด
Go to Top
พูดคุย-สอบถาม คลิก