lnwshop logo
  • ตอบกระทู้
  • ตั้งกระทู้ใหม่
QUOTE 

+++[ใหม่]+++กรมการปกครอง เปิดรับสมัครเป็นพนักงานราชการ 93 อัตรา ถึง 4 สิงหาคม 2560

เจ้าของร้าน

กรมการปกครอง เปิดรับสมัครเป็นพนักงานราชการ 93 อัตรา ถึง 4 สิงหาคม 2560

กรมการปกครอง เปิดรับสมัครเป็นพนักงานราชการ 93 อัตรา ถึง 4 สิงหาคม 2560

ประกาศจังหวัดเชียงใหม่

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

1.ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ปกครอง (จังหวัดเชียงใหม่)

จำนวน27 อัตรา

อัตราเงินเดือน 10,430บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง เป็นผู้ได้รับประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย

2.ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ (จังหวัดเชียงใหม่)

จำนวน2อัตรา

อัตราเงินเดือน 11,280บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง เป็นผู้ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ทุกสาขาวิชา

การรับสมัครสอบ

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ ยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ห้องประชุมที่ทำการปกครองจังหวัดเชียงใหม่ ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 31 กรกฎาคม ถึง 4 สิงหาคม 2560

เอกสารแนบท้ายประกาศ : กรมการปกครอง(เชียงใหม่) 


กรมการปกครอง เปิดรับสมัครเป็นพนักงานราชการ 93 อัตรา ถึง 4 สิงหาคม 2560

ประกาศจังหวัดจันทบุรี

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

1.ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ปกครอง (จังหวัดจันทบุรี)

จำนวน 10อัตรา

อัตราเงินเดือน 10,430บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง เป็นผู้ได้รับประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย

2.ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ (จังหวัดจันทบุรี)

จำนวน2อัตรา

อัตราเงินเดือน 11,280บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง เป็นผู้ได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ในทุกสาขาวิชา

3.ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี (จังหวัดจันทบุรี)

จำนวน 1อัตรา

อัตราเงินเดือน 11,280บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง เป็นผู้ได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาการบัญชี

การรับสมัครสอบ

ให้ผู้ที่มีคุณสมบัติข้างต้นและประสงค์จะสมัครตามเงื่อนไข หลักเกณฑ์ และวิธีการที่กำหนดขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มงานปกครอง ที่ทำการปกครองจังหวัดจันทบุรี ศาลากลางจังหวัดจันทบุรี อาคาร 2 ชั้น 3 ตั้งแต่วันที่ 31 กรกฎาคม ถึงวันที่ 4 สิงหาคม 2560

เอกสารแนบท้ายประกาศ : กรมการปกครอง(จันทบุรี) 


กรมการปกครอง เปิดรับสมัครเป็นพนักงานราชการ 93 อัตรา ถึง 4 สิงหาคม 2560

ประกาศจังหวัดพิจิตร

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

1.ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ปกครอง (จังหวัดพิจิตร)

อัตราเงินเดือน 10,430บาท

จำนวน 11อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง เป็นผู้ได้รับประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย

การรับสมัครสอบ

รับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 - 8 สิงหาคม 2560 ณ ที่ทำการปกครองจังหวัดพิจิตร ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดพิจิตร

เอกสารแนบท้ายประกาศ :  กรมการปกครอง(พิจิตร) 


กรมการปกครอง เปิดรับสมัครเป็นพนักงานราชการ 93 อัตรา ถึง 4 สิงหาคม 2560

ประกาศจังหวัดศรีสะเกษ

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

1.ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ปกครอง (จังหวัดศรีสะเกษ)

จำนวน 22 อัตรา

อัตราเงินเดือน 10,430บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง เป็นผู้ได้รับประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย

2.ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ (จังหวัดศรีสะเกษ)

จำนวน 3อัตรา

อัตราเงินเดือน 11,280บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง เป็นผู้ได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ในทุกสาขาวิชา

การรับสมัครสอบ

ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มงานปกครอง ที่ทำการปกครองจังหวัดศรีสะเกษ ตั้งแต่วันที่ 1 - 7 สิงหาคม 2560

เอกสารแนบท้ายประกาศ :  กรมการปกครอง(ศรีสะเกษ) 

กรมการปกครอง เปิดรับสมัครเป็นพนักงานราชการ 93 อัตรา ถึง 4 สิงหาคม 2560

ประกาศจังหวัดอ่างทอง

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

1.ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ปกครอง (จังหวัดอ่างทอง)

จำนวน 7 อัตรา

อัตราเงินเดือน 10,430บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง เป็นผู้ได้รับประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย

การรับสมัครสอบ

ให้ผู้ประสงค์จะสมัครขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่กลุ่มงานปกครอง ที่ทำการปกครอง จังหวัดอ่างทอง ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอ่างทอง ตั้งแต่วันที่ 31 กรกฎาคม ถึงวันที่ 4 สิงหาคม 2560

เอกสารแนบท้ายประกาศ :  กรมการปกครอง(อ่างทอง) 


กรมการปกครอง เปิดรับสมัครเป็นพนักงานราชการ 93 อัตรา ถึง 4 สิงหาคม 2560

ประกาศจังหวัดชลบุรี

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

1.ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ปกครอง (จังหวัดชลบุรี)

จำนวน 11 อัตรา

อัตราเงินเดือน 10,430บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง เป็นผู้ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ทุกสาขา

การรับสมัครสอบ

ให้ผูประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มงานปกครอง ที่ทำการปกครองจังหวัดชลบุรี ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดชลบุรี ตั้งแต่วันที่ 31 กรกฎาคม ถึงวันที่ 4 สิงหาคม 2560

 

เอกสารแนบท้ายประกาศ :  กรมการปกครอง(ชลบุรี)

สนใจแนวข้อสอบติดต่อได้

ที่อีเมล์ hpongsayathanawat@gmail.com

หรือทางLine id:aopookk 

http://line.me/ti/p/46PEE4f__d

หรือโทร 082-1068662

-เป็นไฟล์ส่งทางอีเมล สามารถนำไปปริ้นเพื่นอ่านได้เลย ในราคาเพียงชุดละ 497 บาท

-ส่ง EMS ทางไปรษณีย์ เป็นหนังสือ +MP3 ราคา 697 บาท(รวมค่าส่งแล้ว)

-เป็น Audio cd (ไฟล์เสียง) +หนังสือ ชุดละ 1,500 บาท(รวมค่าส่งแล้ว)

-ชุดVcd ติวสอบ+หนังสือ ราคา 2,500 บาท(รวมค่าส่งแล้ว)

สั่งซื้อโดยการชำระเงินผ่านบัญชีธนาคารกสิกรไทย

สาขาย่อยมหาวิทยาลัยขอนแก่น

บัญชีออมทรัพย์เลขที่ 549-2-02220-0

ชื่อบัญชี หัสพงศ์ พงศยาธนาวัฒน์

หรือ ชำระเงินผ่านบัญชีธนาคารกรุงไทย

บัญชีออมทรัพย์เลขที่ 983-4-55936-4

ชื่อบัญชี ร้านเอทพีบิสิเนส

รวมผลงานความสำเร็จของเรา รีวิวจากลูกค้า 

1
แสดงความคิดเห็นที่ 0-0 จากทั้งหมด 0 ความคิดเห็น
ข้อความ
ชื่อผู้โพส
ข้อมูลสำหรับการติดต่อกลับ (ไม่เปิดเผย เห็นเฉพาะเจ้าของร้าน)
อีเมล
เบอร์มือถือ
  • ตอบกระทู้

รับเหมาก่อสร้างภาคอีสาน [6]
รับเหมาก่อสร้าง ภาคเหนือ [0]
รับเหมาก่อสร้าง ภาคกลาง [0]
รับเหมาก่อสร้าง ภาคใต้ [0]
เขตปริมณฑล [0]
หมอลำซิ่งภาคอีสาน [0]
หมอลำซิ่งภาคกลาง [0]
หมอลำซิ่งกรุงเทพเขตปริมณฑล [0]
กั้นห้องกระจกภาคอีสาน [0]
กั้นห้องกระจกภาคกลาง [0]
กั้นห้องกระจกภาคเหนือ [0]
กั้นห้องกระจกเขตปริมณฑล [0]

เข้าสู่ระบบด้วย
เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก

ยังไม่มีบัญชีเทพ สร้างบัญชีใหม่ ไม่เกิน 5 นาที
สมัครสมาชิก (ฟรี)

หน้าที่เข้าชม548,945 ครั้ง
ผู้ชมทั้งหมด466,700 ครั้ง
เปิดร้าน15 ก.ย. 2559
ร้านค้าอัพเดท24 มิ.ย. 2561

082-1068662
ตะกร้าของฉัน (0)
มีสินค้าทั้งหมด 0 ชนิด 0 ชิ้น
0 บาทราคาสินค้าทั้งหมด
(ยังไม่รวมค่าจัดส่ง)
สั่งซื้อสินค้า
ตะกร้า
( 0 )
รายการสั่งซื้อของฉัน
เข้าสู่ระบบด้วย
เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก

ยังไม่มีบัญชีเทพ สร้างบัญชีใหม่ ไม่เกิน 5 นาที
สมัครสมาชิก (ฟรี)
รายการสั่งซื้อของฉัน
ข้อมูลร้านค้านี้
ร้านร้านหนังสือ topthaitest
ร้านหนังสือ topthaitest
เปิดสอบ ราชการ งานราชการ หางาน สอบราชการ พนักงานราชการ สอบบรรจุ หางาน รับสมัครงาน สอบ กพ
เบอร์โทร : 082-1068662
อีเมล : hpongsayathanawat@gmail.com
ส่งข้อความติดต่อร้าน
เกี่ยวกับร้านค้านี้
สินค้าที่ดูล่าสุด
ดูสินค้าทั้งหมดในร้าน
สินค้าที่ดูล่าสุด
บันทึกเป็นร้านโปรด
Join (สมัครสมาชิกร้าน)
แชร์หน้านี้
แชร์หน้านี้

TOP เลื่อนขึ้นบนสุด
Go to Top
พูดคุย-สอบถาม คลิก