lnwshop logo
  • ตอบกระทู้
  • ตั้งกระทู้ใหม่
QUOTE 

+++[ใหม่]+++กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการรับสมัครเป็นพนักงานราชการ 9 อัตรา ครั้งที่ 1/2560

เจ้าของร้าน

กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการรับสมัครเป็นพนักงานราชการ 9 อัตรา ครั้งที่ 1/2560

ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อลเือกสรรเป็นพนักงานราชการประเภททั่วไป

ครั้งที่ 1/2560

ด้วยกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการประเภททั่วไป จำนวน 9 อัตราวุฒิกาศึกษา ม.3 ม.6 ปวช. ปวท. อนุปริญญา 2 ปี 3 ปี ปวส. และปริญญาตรี

1. เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี กลุ่มเทคนิค

จำนวน : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 11,280 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ทุกสาขาวิชา

สถานที่รีบสมัคร : กลุ่มบริหารงานคลังและพัสดุ ชั้น 4กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ถ.กรุงเกษม แขวงคลองมหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าน กรุงเทพฯโทร. 0 2659 6231

2. พนักงานบริการ กลุ่มงานบริการ

จำนวน : 2 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 10,430 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง :

- ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้นหรือประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตนปลายหรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน หรือ

- ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) หรืออนุปริญญาหลักสูตร 2 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรืออนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจากประกาศนัยบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า หรือเทียบได้ในระดับเดียวกันทุกสาขาวิชา

สถานที่รีบสมัคร : กลุ่มงานเทคนิคและบริการ อาคาร 5 ชั้น 1กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ถ.กรุงเกษม แขวงคลองมหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าน กรุงเทพฯโทร. 0 2659 6534

3. นักพัฒนาสังคม กลุ่มงานบริหารทั่วไป

จำนวน : 1อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18,000 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ได้รับวุฒิปริญญาตรีทุกสาขาวิชา

สถานที่รีบสมัคร : กองกิจการอาสาสมัครและภาคประชาสังคมชั้น 3 ปีกซ้าย กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ถ.กรุงเกษม แขวงคลองมหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าน กรุงเทพฯโทร. 0 2659 6155+

4. เจ้าหน้าที่พัฒนาสังคม กลุ่มงานเทคนิค

จำนวน : 1อัตรา

อัตราเงินเดือน : 11,280 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง :

สถานที่รีบสมัคร : สถาบันการพัฒนาความรู้ด้านการพัฒนาสังคมและสวัสดิการ 150 หมู่ 8 ต.เกาะพลับพลา อ.เมือง จ.ราชบุรี โทร. 0 3273 7337

5. เจ้าหน้าที่ธุรการ กลุ่มงานบริการ

จำนวน : 1อัตรา

อัตราเงินเดือน : 11,280 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบได้ในระดับเดียวกันทุกสาขาวิชา

สถานที่รีบสมัคร : นิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้จังหวัดสตูล หมู่ 7 ต.ควนกาหลง อ.ควนกาหลง จ.สตูล โทร. 0 7475 2001

6. พนักงานบริการ กลุ่มงานบริการ

จำนวน : 1อัตรา

อัตราเงินเดือน : 10,430 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง :

- ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้นหรือประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตนปลายหรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน หรือ

- ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) หรืออนุปริญญาหลักสูตร 2 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรืออนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจากประกาศนัยบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า หรือเทียบได้ในระดับเดียวกันทุกสาขาวิชา

สถานที่รีบสมัคร : นิคมสร้างตนเองคำสร้อย 130 หมู่ 5 ถ.ชยางกูร ต.นิคมคำสร้อย อ.นิคมคำสร้อย จ.มุกดาหาร โทร. 0 4268 1077, 0 4263 8447

7. เจ้าพนักงานพัฒนาสังคม กลุ่มงานเทคนิค

จำนวน : 1อัตรา

อัตราเงินเดือน : 13,800 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

สถานที่รีบสมัคร : ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดนครพนม ศาลากลางจังหวัดนครพนม ถ.อภิบาลบัญชา อ.เมือง จ.นครพนม

8. เจ้าพนักงานพัฒนาสังคม

จำนวน : 1อัตรา

อัตราเงินเดือน : 13,800 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทุกสาขาวิชา

สถานที่รีบสมัคร : ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดสมุทรสาคร 9/15 หมู่ 1 ต.บางโทรัด อ.เมือง จ.สมุทรสาคร โทร. 0 3443 266.

การรับสมัครสอบ

ให้ผู้ประสงค์จะสมัครขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 7 - 11 พฤศจิกายน 2559 ในวันและเวลาราชการ ณ สถานที่รับสมัครสอบของแต่ละตำแหน่ง โดยไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมในการสมัคร

 

เอกสารแนบท้ายประกาศ : กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

 

 

 

ที่อีเมล์ hpongsayathanawat@gmail.com

หรือทางLine id:aopookk 

http://line.me/ti/p/46PEE4f__d

หรือโทร 082-1068662

-เป็นไฟล์ส่งทางอีเมล สามารถนำไปปริ้นเพื่นอ่านได้เลย ในราคาเพียงชุดละ 497 บาท

-ส่ง EMS ทางไปรษณีย์ เป็นหนังสือ +MP3 ราคา 697 บาท(รวมค่าส่งแล้ว)

-เป็น Audio cd (ไฟล์เสียง) +หนังสือ ชุดละ 1,500 บาท(รวมค่าส่งแล้ว)

-ชุดVcd ติวสอบ+หนังสือ ราคา 2,500 บาท(รวมค่าส่งแล้ว)

สั่งซื้อโดยการชำระเงินผ่านบัญชีธนาคารกสิกรไทย

สาขาย่อยมหาวิทยาลัยขอนแก่น

บัญชีออมทรัพย์เลขที่ 549-2-02220-0

ชื่อบัญชี หัสพงศ์ พงศยาธนาวัฒน์

หรือ ชำระเงินผ่านบัญชีธนาคารกรุงไทย

บัญชีออมทรัพย์เลขที่ 983-4-55936-4

ชื่อบัญชี ร้านเอทพีบิสิเนส

 

รวมผลงานความสำเร็จของเรา รีวิวจากลูกค้า 

1
แสดงความคิดเห็นที่ 0-0 จากทั้งหมด 0 ความคิดเห็น
ข้อความ
ชื่อผู้โพส
ข้อมูลสำหรับการติดต่อกลับ (ไม่เปิดเผย เห็นเฉพาะเจ้าของร้าน)
อีเมล
เบอร์มือถือ
  • ตอบกระทู้

รับเหมาก่อสร้างภาคอีสาน [6]
รับเหมาก่อสร้าง ภาคเหนือ [0]
รับเหมาก่อสร้าง ภาคกลาง [0]
รับเหมาก่อสร้าง ภาคใต้ [0]
เขตปริมณฑล [0]
หมอลำซิ่งภาคอีสาน [0]
หมอลำซิ่งภาคกลาง [0]
หมอลำซิ่งกรุงเทพเขตปริมณฑล [0]
กั้นห้องกระจกภาคอีสาน [0]
กั้นห้องกระจกภาคกลาง [0]
กั้นห้องกระจกภาคเหนือ [0]
กั้นห้องกระจกเขตปริมณฑล [0]

เข้าสู่ระบบด้วย
เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก

ยังไม่มีบัญชีเทพ สร้างบัญชีใหม่ ไม่เกิน 5 นาที
สมัครสมาชิก (ฟรี)

หน้าที่เข้าชม551,674 ครั้ง
ผู้ชมทั้งหมด469,028 ครั้ง
เปิดร้าน15 ก.ย. 2559
ร้านค้าอัพเดท12 ส.ค. 2561

082-1068662
ตะกร้าของฉัน (0)
มีสินค้าทั้งหมด 0 ชนิด 0 ชิ้น
0 บาทราคาสินค้าทั้งหมด
(ยังไม่รวมค่าจัดส่ง)
สั่งซื้อสินค้า
ตะกร้า
( 0 )
รายการสั่งซื้อของฉัน
เข้าสู่ระบบด้วย
เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก

ยังไม่มีบัญชีเทพ สร้างบัญชีใหม่ ไม่เกิน 5 นาที
สมัครสมาชิก (ฟรี)
รายการสั่งซื้อของฉัน
ข้อมูลร้านค้านี้
ร้านร้านหนังสือ topthaitest
ร้านหนังสือ topthaitest
เปิดสอบ ราชการ งานราชการ หางาน สอบราชการ พนักงานราชการ สอบบรรจุ หางาน รับสมัครงาน สอบ กพ
เบอร์โทร : 082-1068662
อีเมล : hpongsayathanawat@gmail.com
ส่งข้อความติดต่อร้าน
เกี่ยวกับร้านค้านี้
สินค้าที่ดูล่าสุด
ดูสินค้าทั้งหมดในร้าน
สินค้าที่ดูล่าสุด
บันทึกเป็นร้านโปรด
Join (สมัครสมาชิกร้าน)
แชร์หน้านี้
แชร์หน้านี้

TOP เลื่อนขึ้นบนสุด
Go to Top
พูดคุย-สอบถาม คลิก