lnwshop logo

บทความ

กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ รับสมัครบรรจุ นักวิชาการพาณิชย์ปฏิบัติการ 6 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 28 สิงหาคม 2560 ถึงวันที่ 15 กันยายน 2560
โดย: เจ้าของร้าน เมื่อ: 1 วันที่ผ่านมา
กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ รับสมัครบรรจุเข้ารับราชการนักวิชาการพาณิชย์ปฏิบัติการ 6 อัตรา วันที่28 สิงหาคม - 15 กันยายน 2560 ตำแหน่ง นักวิชาการพาณิชย์ปฏิบัติการ (ด้านการเจรจาการค้าระหว่างประเทศ) จำนวน 6 อัตรา อัตราเงินเดือนระหว่าง 17,500-19,250บาท คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เท…
สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 12 รับสมัครเป็นพนักงานราชการ 9 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 23 - 29 สิงหาคม 2560
โดย: เจ้าของร้าน เมื่อ: 1 วันที่ผ่านมา
กรมทางหลวงชนบท รับสมัครเป็นพนักงานราชการ 9 อัตรา วันที่ 23 - 29 สิงหาคม 2560 สมัครได้ที่ สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 12 (สงขลา) ประกาศกรมทางหลวงชนบท เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 1. นายช่างไฟฟ้า 1 อัตรา อัตราเงินเดือน : 13,800บาท คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ได้รับวุฒิการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ใ…
สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล รับสมัครสอบบรรจุเป็นพนักงาน 26 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 22 - 31 สิงหาคม 2560
โดย: เจ้าของร้าน เมื่อ: 1 วันที่ผ่านมา
สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล รับสมัครสอบบรรจุเป็นพนักงาน จำนวน 26 อัตรา สมัครทางอินเทอร์เน็ต วันที่ 22 - 31 สิงหาคม 2560 ประกาศสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานของสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานของสำนักงานสล…
สำนักงานสถิติแห่งชาติ รับสมัครสอบเข้ารับราชการ นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ 8 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 25 สิงหาคม - 15 กันยายน 2560
โดย: เจ้าของร้าน เมื่อ: 3 วันที่ผ่านมา
สำนักงานสถิติแห่งชาติ รับสมัครสอบเข้ารับราชการ จำนวน 8 อัตรา สมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 25 สิงหาคม - 15 กันยายน 2560 ประกาศสำนักงานสถิติแห่งชาติ เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ อัตราเงินเดือน : 15,000 บาท จำนวน : 8 อัตรา คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ได้รับวุฒิ…
ประกาศรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ กรมทรัพยากรน้ำบาดาล 15 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 15 สิงหาคม - 4 กันยายน 2560
โดย: เจ้าของร้าน เมื่อ: 6 วันที่ผ่านมา
กรมทรัพยากรน้ำบาดาลประกาศรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ จำนวน 15 อัตรา สมัครทางอินเทอร์เน็ต วันที่ 15 สิงหาคม - 4 กันยายน 2560 ประกาศกรมทรัพยากรน้ำบาดาล เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป หน่วยที่ 1 ส่วนกลาง (จำนวน 4 ตำแหน่ง 8 อัตรา) นิติกร กลุ่มงานบริหารทั่วไป จำนวน 1 อัตรา นักวิทยาศาสตร์ กลุ่มงานบริหารทั่วไ…
สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา เปิดสอบรับราชการเป็นข้าราชการรัฐสภาสามัญ 55 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 1 - 22 กันยายน 2560
โดย: เจ้าของร้าน เมื่อ: 6 วันที่ผ่านมา
สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา รับสมัครสอบบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการรัฐสภาสามัญ จำนวน 55 อัตรา สมัครทางอินเทอร์เน็ต วันที่ 1 - 22 กันยายน 2560 ประกาศสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการรัฐสภาสามัญ ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ และตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงา…
กรมชลประทาน รับสมัครสอบเป็นพนักงานกองทุน จำนวน 71 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 22 - 30 สิงหาคม 2560
โดย: เจ้าของร้าน เมื่อ: 6 วันที่ผ่านมา
กรมชลประทาน รับสมัครสอบเป็นพนักงานกองทุน (เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน) จำนวน 71 อัตรา สมัครทางอินเทอร์เน็ต วันที่ 22 - 30 สิงหาคม 2560 ประกาศกรมชลประทาน เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกองทุน (เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน) 1.เจ้าพนักงานธุรการ : ได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอ…
ศูนย์การบินทหารบก รับสมัครสอบเป็นข้าราชการทหารประทวน/พนักงานราชการ 12 อัตรา
โดย: เจ้าของร้าน เมื่อ: 1 สัปดาห์ที่ผ่านมา
ศูนย์การบินทหารบก รับสมัครสอบเป็นข้าราชการทหารประทวนและพนักงานราชการ 12 อัตรา สมัครด้วยตนเองวันที่ 15 - 17 สิงหาคม 2560 ประกาศศูนย์การบินทหารบก เรื่อง การสอบคัดเลือกทหารกองหนุน/บุคคลพลเรือนเพื่อบรรจุเข้ารับราชการเป็นทหารประทวน และพนักงานราชการ ประจำปีงบประมาณ 2560 1.ตำแหน่งเสมียน(บรรจุเป็นข้าราชการ) จำนวน 6 อัตรา - สำเร็จการศึกษ…
สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เปิดสอบวุฒิปริญญาตรีทุกสาขา 4 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 8 - 15 สิงหาคม 2560
โดย: เจ้าของร้าน เมื่อ: 1 สัปดาห์ที่ผ่านมา
สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เปิดสอบเป็นพนักงานราชการ จำนวน 4 อัตรา วุฒิปริญญาตรีทุกสาขา สมัครด้วยตนเอง วันที่ 8 - 15 สิงหาคม 2560 ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 1.ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน : ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ทุกสาข…
สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง รับสมัครเป็นลูกจ้างชั่วคราว 9 อัตรา ครั้งที่ 5/2560 ตั้งแต่วันที่ 11 - 21 สิงหาคม 2560
โดย: เจ้าของร้าน เมื่อ: 1 สัปดาห์ที่ผ่านมา
สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง รับสมัครเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน จำนวน 9 อัตรา ครั้งที่ 5/2560 สมัครทางอินเตอร์เน็ต 11 - 21 สิงหาคม 2560 ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เรื่อง รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วตราวรายเดือน (ครั้งที่ 5/2560) 1.นิติกร(ปริญญาตรี) จำนวน 1 อัตรา อัตราค่าจ้าง 15,000 บาท คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง สำเร็จการศึกษาระดับปริญ…
1
2
3
4
ถัดไป ›
แสดงบทความที่ 1-10 จากทั้งหมด 714 บทความ

รับเหมาก่อสร้างภาคอีสาน [6]
รับเหมาก่อสร้าง ภาคเหนือ [0]
รับเหมาก่อสร้าง ภาคกลาง [0]
รับเหมาก่อสร้าง ภาคใต้ [0]
เขตปริมณฑล [0]

เข้าสู่ระบบด้วย
เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก

ยังไม่มีบัญชีเทพ สร้างบัญชีใหม่ ไม่เกิน 5 นาที
สมัครสมาชิก (ฟรี)

หน้าที่เข้าชม185,205 ครั้ง
ผู้ชมทั้งหมด147,500 ครั้ง
เปิดร้าน15 ก.ย. 2559
ร้านค้าอัพเดท19 ส.ค. 2560

082-1068662
facebook
ตะกร้าของฉัน (0)
มีสินค้าทั้งหมด 0 ชนิด 0 ชิ้น
0 บาทราคาสินค้าทั้งหมด
(ยังไม่รวมค่าจัดส่ง)
สั่งซื้อสินค้า
ตะกร้า
( 0 )
รายการสั่งซื้อของฉัน
เข้าสู่ระบบด้วย
เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก

ยังไม่มีบัญชีเทพ สร้างบัญชีใหม่ ไม่เกิน 5 นาที
สมัครสมาชิก (ฟรี)
รายการสั่งซื้อของฉัน
ข้อมูลร้านค้านี้
ร้านร้านหนังสือ topthaitest
ร้านหนังสือ topthaitest
เปิดสอบ ราชการ งานราชการ หางาน สอบราชการ พนักงานราชการ สอบบรรจุ หางาน รับสมัครงาน สอบ กพ
เบอร์โทร : 082-1068662
อีเมล : hpongsayathanawat@gmail.com
ส่งข้อความติดต่อร้าน
เกี่ยวกับร้านค้านี้
สินค้าที่ดูล่าสุด
ดูสินค้าทั้งหมดในร้าน
สินค้าที่ดูล่าสุด
บันทึกเป็นร้านโปรด
Join (สมัครสมาชิกร้าน)
แชร์หน้านี้
แชร์หน้านี้
พูดคุยกับร้านนี้

TOP เลื่อนขึ้นบนสุด
Go to Top