เวอร์ชันเต็ม: [-- ข้อสอบมาตรฐานวิชาชีพ ทุกสาขา กรมอาชีวศึกษา --]

ข้อสอบงานราชการ สอบราชการ งานรัฐวิสาหกิจ สอบรัฐวิสาหกิจ พนักงานราชการ ข้อสอบ ก.พ. อบต. ครูผู้ช่วย ตำรวจนายร้อย -> แนวข้อสอบครูผู้ช่วย ครู สอศ. สพฐ. กทม. -> ข้อสอบมาตรฐานวิชาชีพ ทุกสาขา กรมอาชีวศึกษา [สั่งพิมพ์] เข้าสู่ระบบ -> ลงทะเบียน -> ตอบกลับ -> ตั้งกระทู้

hussapong 2011-09-30 18:44

ข้อสอบมาตรฐานวิชาชีพ ทุกสาขา กรมอาชีวศึกษา

ข้อสอบมาตรฐานวิชาชีพ ทุกสาขา กรมอาชีวศึกษา


ลำดับ แผนก/ชุดRev.ปีสาขาความตรงระดับวันที่ชม
1สาขางานยานยนต์ ระดับ ปวช. ชุดที่ 1  2552ช่างยนต์ดีมาก8/11/25531062
2สาขางานเทคนิคยานยนต์ ระดับปวส. ชุดที่ 1  2552ช่างยนต์ดีมาก29/10/2553637
3สาขาวิชาสามัญ ระดับ ปวช. ชุดที่ 1  2552สามัญดีมาก10/09/2553719
4สาขาวิชาสามัญ ระดับ ปวช. ชุดที่ 2  2552สามัญดีมาก10/09/2553462
5สาขาวิชาสามัญ ระดับ ปวส. ชุดที่ 1  2552สามัญดีมาก10/09/2553499
6สาขาวิชาสามัญ ระดับ ปวส. ชุดที่ 2  2552สามัญดีมาก10/09/2553301
7สาขาวิชาการตลาด ระดับ ปวส. ชุดที่ 2  2552การตลาดดีมาก10/06/2553487
8สาขางานอิเล็กทรอนิกส์ ระดับ ปวส. ชุดที่ 2  2552ช่างอิเล็กทรอนิกส์ดีมาก10/06/2553838
9สาขาการจัดการทั่วไป ระดับปวส. ชุดที่ 2  2552การจัดการดีมาก8/06/2553269
10สาขางานการขาย ระดับ ปวช. ชุดที่ 2  2552การขาย[img]http://www.lamptech.ac.th/webprg/article_testform_major/img/xls.png[/img]ดีมาก7/06/2553428
11สาขางานการบัญชี ระดับ ปวส. ชุดที่ 2  [img]http://www.lamptech.ac.th/webprg/article_testform_major/img/pdf3.jpg[/img][img]http://www.lamptech.ac.th/webprg/article_testform_major/img/page_white_wrench.png[/img]2552การบัญชี[img]http://www.lamptech.ac.th/webprg/article_testform_major/img/xls.png[/img]ดีมาก7/06/2553841
12สาขางานอิเล็กทรอนิกส์ ระดับ ปวส. ชุดที่ 1  [img]http://www.lamptech.ac.th/webprg/article_testform_major/img/pdf3.jpg[/img][img]http://www.lamptech.ac.th/webprg/article_testform_major/img/page_white_wrench.png[/img]2552ช่างอิเล็กทรอนิกส์[img]http://www.lamptech.ac.th/webprg/article_testform_major/img/xls.png[/img]ดี6/06/2553584
13สาขางานการบัญชี ระดับ ปวช. ชุดที่ 1  [img]http://www.lamptech.ac.th/webprg/article_testform_major/img/pdf3.jpg[/img][img]http://www.lamptech.ac.th/webprg/article_testform_major/img/page_white_wrench.png[/img]2552การบัญชี[img]http://www.lamptech.ac.th/webprg/article_testform_major/img/xls.png[/img]ดีมาก1/06/25531150
14สาขางานอิเล็กทรอนิกส์ ระดับ ปวช. ชุดที่ 1  [img]http://www.lamptech.ac.th/webprg/article_testform_major/img/pdf3.jpg[/img][img]http://www.lamptech.ac.th/webprg/article_testform_major/img/page_white_wrench.png[/img]2552ช่างอิเล็กทรอนิกส์[img]http://www.lamptech.ac.th/webprg/article_testform_major/img/xls.png[/img]ดี31/05/2553974
15สาขางานอิเล็กทรอนิกส์ ระดับ ปวช. ชุดที่ 2  [img]http://www.lamptech.ac.th/webprg/article_testform_major/img/pdf3.jpg[/img][img]http://www.lamptech.ac.th/webprg/article_testform_major/img/page_white_wrench.png[/img]2552ช่างอิเล็กทรอนิกส์[img]http://www.lamptech.ac.th/webprg/article_testform_major/img/xls.png[/img]ดี31/05/2553559
16สาขางานการบัญชี ระดับปวช.ชุดที่ 2  [img]http://www.lamptech.ac.th/webprg/article_testform_major/img/pdf3.jpg[/img][img]http://www.lamptech.ac.th/webprg/article_testform_major/img/page_white_wrench.png[/img]2552การบัญชี[img]http://www.lamptech.ac.th/webprg/article_testform_major/img/xls.png[/img]ดีมาก27/05/2553661
17สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ระดับ ปวส. ชุดที่ 1  [img]http://www.lamptech.ac.th/webprg/article_testform_major/img/pdf3.jpg[/img][img]http://www.lamptech.ac.th/webprg/article_testform_major/img/page_white_wrench.png[/img]2552คอมพิวเตอร์[img]http://www.lamptech.ac.th/webprg/article_testform_major/img/xls.png[/img]ดีเยี่ยม26/05/25531280
18สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ระดับ ปวส. ชุดที่ 2  [img]http://www.lamptech.ac.th/webprg/article_testform_major/img/pdf3.jpg[/img][img]http://www.lamptech.ac.th/webprg/article_testform_major/img/page_white_wrench.png[/img]2552คอมพิวเตอร์[img]http://www.lamptech.ac.th/webprg/article_testform_major/img/xls.png[/img]ดีมาก26/05/2553825
19สาขาไฟฟ้ากำลัง ระดับ ปวช. ชุดที่ 2  [img]http://www.lamptech.ac.th/webprg/article_testform_major/img/pdf3.jpg[/img][img]http://www.lamptech.ac.th/webprg/article_testform_major/img/page_white_wrench.png[/img]2552ช่างไฟฟ้า[img]http://www.lamptech.ac.th/webprg/article_testform_major/img/xls.png[/img]ดีมาก25/05/2553990
20สาขาไฟฟ้ากำลัง ระดับ ปวส. ชุดที่ 1  [img]http://www.lamptech.ac.th/webprg/article_testform_major/img/pdf3.jpg[/img][img]http://www.lamptech.ac.th/webprg/article_testform_major/img/page_white_wrench.png[/img]2552ช่างไฟฟ้า[img]http://www.lamptech.ac.th/webprg/article_testform_major/img/xls.png[/img]ดี25/05/25531288
21สาขาไฟฟ้ากำลัง ระดับ ปวช. ชุดที่ 1  [img]http://www.lamptech.ac.th/webprg/article_testform_major/img/pdf3.jpg[/img][img]http://www.lamptech.ac.th/webprg/article_testform_major/img/page_white_wrench.png[/img]2552ช่างไฟฟ้า[img]http://www.lamptech.ac.th/webprg/article_testform_major/img/xls.png[/img]ดีมาก25/05/25531053
22สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ระดับ ปวช. ชุดที่ 1  [img]http://www.lamptech.ac.th/webprg/article_testform_major/img/pdf3.jpg[/img][img]http://www.lamptech.ac.th/webprg/article_testform_major/img/page_white_wrench.png[/img]2552คอมพิวเตอร์[img]http://www.lamptech.ac.th/webprg/article_testform_major/img/xls.png[/img]ดีมาก25/05/25531274
23สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ระดับ ปวช. ชุดที่ 2  [img]http://www.lamptech.ac.th/webprg/article_testform_major/img/pdf3.jpg[/img][img]http://www.lamptech.ac.th/webprg/article_testform_major/img/page_white_wrench.png[/img]2552คอมพิวเตอร์[img]http://www.lamptech.ac.th/webprg/article_testform_major/img/xls.png[/img]ดีมาก25/05/2553666
24สาขางานเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ระดับ ปวส. ชุดที่ 2  [img]http://www.lamptech.ac.th/webprg/article_testform_major/img/pdf3.jpg[/img][img]http://www.lamptech.ac.th/webprg/article_testform_major/img/page_white_wrench.png[/img]2552เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์[img]http://www.lamptech.ac.th/webprg/article_testform_major/img/xls.png[/img]ดีมาก19/05/2553694
25สาขางานเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ระดับ ปวส. ชุดที่ 1  [img]http://www.lamptech.ac.th/webprg/article_testform_major/img/pdf3.jpg[/img][img]http://www.lamptech.ac.th/webprg/article_testform_major/img/page_white_wrench.png[/img]2552เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์[img]http://www.lamptech.ac.th/webprg/article_testform_major/img/xls.png[/img]ดี18/05/2553565
26สาขางานก่อสร้าง ระดับ ปวส. ชุดที่ 2  [img]http://www.lamptech.ac.th/webprg/article_testform_major/img/pdf3.jpg[/img][img]http://www.lamptech.ac.th/webprg/article_testform_major/img/page_white_wrench.png[/img]2552ช่างก่อสร้าง[img]http://www.lamptech.ac.th/webprg/article_testform_major/img/xls.png[/img]ดีมาก18/05/2553443
27สาขางานก่อสร้าง ระดับ ปวส. ชุดที่ 1  [img]http://www.lamptech.ac.th/webprg/article_testform_major/img/pdf3.jpg[/img][img]http://www.lamptech.ac.th/webprg/article_testform_major/img/page_white_wrench.png[/img]2552ช่างก่อสร้าง[img]http://www.lamptech.ac.th/webprg/article_testform_major/img/xls.png[/img]ดีมาก18/05/2553936
28สาขาการจัดการทั่วไป ระดับ ปวส. ชุดที่ 1  [img]http://www.lamptech.ac.th/webprg/article_testform_major/img/pdf3.jpg[/img][img]http://www.lamptech.ac.th/webprg/article_testform_major/img/page_white_wrench.png[/img]2552การจัดการ[img]http://www.lamptech.ac.th/webprg/article_testform_major/img/xls.png[/img]ดีมาก14/05/2553241
29สาขาวิชาการตลาด ระดับ ปวส. ชุดที่ 1  [img]http://www.lamptech.ac.th/webprg/article_testform_major/img/pdf3.jpg[/img][img]http://www.lamptech.ac.th/webprg/article_testform_major/img/page_white_wrench.png[/img]2552การตลาด[img]http://www.lamptech.ac.th/webprg/article_testform_major/img/xls.png[/img]ดีมาก12/05/2553311
30สาขางานการบัญชี ระดับ ปวส. ชุดที่ 1  [img]http://www.lamptech.ac.th/webprg/article_testform_major/img/pdf3.jpg[/img][img]http://www.lamptech.ac.th/webprg/article_testform_major/img/page_white_wrench.png[/img]2552การบัญชี[img]http://www.lamptech.ac.th/webprg/article_testform_major/img/xls.png[/img]ดีมาก10/05/25531201
31สาขางานการขาย ระดับ ปวช. ชุดที่ 1  [img]http://www.lamptech.ac.th/webprg/article_testform_major/img/pdf3.jpg[/img][img]http://www.lamptech.ac.th/webprg/article_testform_major/img/page_white_wrench.png[/img]2552การขาย[img]http://www.lamptech.ac.th/webprg/article_testform_major/img/xls.png[/img]ดีมาก7/05/2553344
32สาขางานก่อสร้าง ระดับ ปวช. ชุดที่ 2  [img]http://www.lamptech.ac.th/webprg/article_testform_major/img/pdf3.jpg[/img][img]http://www.lamptech.ac.th/webprg/article_testform_major/img/page_white_wrench.png[/img]2552ช่างก่อสร้าง[img]http://www.lamptech.ac.th/webprg/article_testform_major/img/xls.png[/img]ดีมาก3/05/2553293
33สาขางานก่อสร้าง ระดับ ปวช. ชุดที่ 1  [img]http://www.lamptech.ac.th/webprg/article_testform_major/img/pdf3.jpg[/img][img]http://www.lamptech.ac.th/webprg/article_testform_major/img/page_white_wrench.png[/img]2552ช่างก่อสร้าง[img]http://www.lamptech.ac.th/webprg/article_testform_major/img/xls.png[/img]ดีมาก3/05/2553334
34สาขางานสถาปัตยกรรม ระดับ ปวส. ชุดที่ 2  [img]http://www.lamptech.ac.th/webprg/article_testform_major/img/pdf3.jpg[/img][img]http://www.lamptech.ac.th/webprg/article_testform_major/img/page_white_wrench.png[/img]2552ช่างสถาปัตยกรรม[img]http://www.lamptech.ac.th/webprg/article_testform_major/img/xls.png[/img]ดีมาก3/05/2553134
35สาขางานสถาปัตยกรรม ระดับ ปวส. ชุดที่ 1  [img]http://www.lamptech.ac.th/webprg/article_testform_major/img/pdf3.jpg[/img][img]http://www.lamptech.ac.th/webprg/article_testform_major/img/page_white_wrench.png[/img]2552ช่างสถาปัตยกรรม[img]http://www.lamptech.ac.th/webprg/article_testform_major/img/xls.png[/img]ดีมาก3/05/2553122
36สาขางานสถาปัตยกรรม ระดับ ปวช. ชุดที่ 2  [img]http://www.lamptech.ac.th/webprg/article_testform_major/img/pdf3.jpg[/img][img]http://www.lamptech.ac.th/webprg/article_testform_major/img/page_white_wrench.png[/img]2552ช่างสถาปัตยกรรม[img]http://www.lamptech.ac.th/webprg/article_testform_major/img/xls.png[/img]ดีมาก3/05/2553237
37สาขางานสถาปัตยกรรม ระดับ ปวช. ชุดที่ 1  [img]http://www.lamptech.ac.th/webprg/article_testform_major/img/pdf3.jpg[/img][img]http://www.lamptech.ac.th/webprg/article_testform_major/img/page_white_wrench.png[/img]2552ช่างสถาปัตยกรรม[img]http://www.lamptech.ac.th/webprg/article_testform_major/img/xls.png[/img]ดีมาก3/05/2553444
38สาขางานเครื่องมือกล ระดับ ปวช. ชุดที่ 2  [img]http://www.lamptech.ac.th/webprg/article_testform_major/img/pdf3.jpg[/img][img]http://www.lamptech.ac.th/webprg/article_testform_major/img/page_white_wrench.png[/img]2552ช่างกลโรงงาน[img]http://www.lamptech.ac.th/webprg/article_testform_major/img/xls.png[/img]ดีมาก29/04/2553693
39สาขางานเครื่องมือกล ระดับ ปวช. ชุดที่ 1  [img]http://www.lamptech.ac.th/webprg/article_testform_major/img/pdf3.jpg[/img][img]http://www.lamptech.ac.th/webprg/article_testform_major/img/page_white_wrench.png[/img]2552ช่างกลโรงงาน[img]http://www.lamptech.ac.th/webprg/article_testform_major/img/xls.png[/img]ดีมาก29/04/2553751
40สาขางานเครื่องมือกล ระดับ ปวส. ชุดที่ 2  [img]http://www.lamptech.ac.th/webprg/article_testform_major/img/pdf3.jpg[/img][img]http://www.lamptech.ac.th/webprg/article_testform_major/img/page_white_wrench.png[/img]2552ช่างกลโรงงาน[img]http://www.lamptech.ac.th/webprg/article_testform_major/img/xls.png[/img]ดีมาก28/04/2553658
41สาขางานเครื่องมือกล ระดับ ปวส. ชุดที่ 1  [img]http://www.lamptech.ac.th/webprg/article_testform_major/img/pdf3.jpg[/img][img]http://www.lamptech.ac.th/webprg/article_testform_major/img/page_white_wrench.png[/img]2552ช่างกลโรงงาน[img]http://www.lamptech.ac.th/webprg/article_testform_major/img/xls.png[/img]ดีมาก28/04/2553677

สั่งซื้อแนวข้อสอบแจ้งที่อีเมล์ hpongsayathanawat@gmail.com ราคา 399 บาท
ชำระเงินผ่านบัญชีธนาคารกสิกรไทย สาขาย่อยมหาวิทยาลัยขอนแก่น
บัญชีออมทรัพย์เลขที่ 5492022200 ชื่อบัญชี หัสพงศ์ พงศยาธนาวัฒน์
ชำระเงินแล้วโทรแจ้ง 082-1068662  www.topthaitest.com


lvlian5516 2012-07-05 19:15
In the film, Sirleym remote control remote island an actual challenging disposition.When in front of temptation, he or she seems himself.No doubt the simplest way their own coloration setting dirty through practical knowledge, taller with his mind, the person even though comes with the admiration of your boyfriend's different buddy.Through the movie, during that time all the transporter would love the pup close by shades Jamal, she or he hesitates.Having said that, anytime private information thought for towards tennis ball so the gel, we could noticed that, fluffy reported by the man's heart, a admiration controls her react.Which unfortunately heart and soul tends to make the dog disparaging offer Jamal disconnect from the horror.Perhaps within optional moment, abrasive intrinsic their particular cardio, these individuals maintain indeed being musing pretty multiply by two staff reputation available fortunately.In the give and the a better life making use of Taj Mahal following that, a everyday routine tropical isle uninspiring and below average, but they also persist in turning out to be content.This would otherwise be this dialogue they will not neglect without end.Nevertheless, Shirleym threatening heart breaches a relaxation for this situation, what is more causes her break his particular buddy.These people know-how not necessarily evident every lead because of duration for that reason.Nevertheless, the actual thanks down below ones own appeal area however , wonderful.After years, once Shirleym learns Jamal prepare your phone beforehand calling, they realizes the application soon enough.This person calling the subject under sentiment.These admire the sign hours however , occurs.But Shirleym comes with encased further more and moreover excess due to gangland, in the past crucial moment, the man remote island aware.This person decides the best way to make a reservation for go walking involved with Latika, aside from that selects if you're considering fail.He is doing added undoubtedly by reason of in the wrong,apavi tod's, and thanks to your boyfriend's brother.The very imagination does indeed memor embark on your powerpoint presentation.Having said that, after this person displays the minds to Latika, we all should be able to note that this subsequently aspect of the of the islands further more strong.Emotion department her ambition.In spite of everything,apavi tod's, she employs understanding upper in advance acclaim.The person debris a new whole world according to extra ambition.Jamal exotic islet a particular conventional woman.She or he hair straightening iron sick air flow she's certainly more youthful, running an excellent routine respect preferrred.He makes use of an important true intent relating to keep on being his pipe dream.Inside his center, they retains the actual mind concerning your partner's mummy together with technological innovation after this guy gets to spend underneath it this man's buddy.Perhaps professional neighborhood the actual guideline of which proceeds workers place 2nd roll film.Extraordinary team proceed through common wishes.??????? ?? ???? ????   your family demonstrates to belonging to the 1980's . Spouse and children True love     group tv shows when it comes to las vegas, nevada . Group Affection  ???? ??? ??????   family members reveals for denver . Relatives CherishRelated articles:

  
   http://marsabit.kenet.or.ke/node/9#comment-186248

gioli1ran 2013-04-26 20:31
1 roses, hand there are lingering fragrance. The greatest trust between 2, people are sincere. 3, society will not it is without rhyme or reason. Care of a person, unless he himself to social proof, he is worthy of his society. Luo Lan, 4, walks own road, let other people say. - (Italy) 5, Dante is trustworthy is a sum of money can not buy wealth. The 6, want to do a thing easily,fake gucci belts, but a start,Fake Tiffany Jewelry, we must adhere to in the end,fake gucci belt. - (Greek) than Aas


เวอร์ชันเต็ม: [-- ข้อสอบมาตรฐานวิชาชีพ ทุกสาขา กรมอาชีวศึกษา --] [-- top --]


Powered by PHPWind v7.5 SP3 Code ©2003-2010 PHPWind
Time 0.081006 second(s),query:2 Gzip enabled

You can contact us