เวอร์ชันเต็ม: [-- ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านภาค ก.ของ ก.พ. 52 --]

ข้อสอบงานราชการ สอบราชการ งานรัฐวิสาหกิจ สอบรัฐวิสาหกิจ พนักงานราชการ ข้อสอบ ก.พ. อบต. ครูผู้ช่วย ตำรวจนายร้อย -> ประกาศผลสอบ/รายชือผู้มีสิทธิ์สอบ -> ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านภาค ก.ของ ก.พ. 52 [สั่งพิมพ์] เข้าสู่ระบบ -> ลงทะเบียน -> ตอบกลับ -> ตั้งกระทู้

admin 2010-09-17 08:05

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านภาค ก.ของ ก.พ. 52

ผลสอบภาค ก. ก.พ.

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านภาค ก.ของ ก.พ.
รายชื่อผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.

ครั้งที่1 สอบวันที่ 19 กรกฏาคม 2552

- ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
http://job3.ocsc.go.th/ann/name1.pdf

- ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค , อนุปริญญาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
http://job3.ocsc.go.th/ann/name2.pdf

ครั้งที่1 สอบวันที่ 2 สิงหาคม 2552
- ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค อนุปริญญาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง รอบเช้า
http://job3.ocsc.go.th/ann/name3.pdf

-ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค อนุปริญญาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง รอบบ่าย
http://job3.ocsc.go.th/ann/name4.pdf

- ระดับปริญญาตรี
http://job3.ocsc.go.th/ann/name5.pdf

ผู้ที่เป็นผู้สอบผ่านภาค ก. ของ ก.พ. จะต้องส่งเอกสาร โดยมีรายละเอียดต่าง ๆ
สามารถเข้าไปดูรายละเอียดได้ที่ http://job3.ocsc.go.th/ann/ann6.pdf

สำหรับผู้ที่สอบในวันที่ 30 ส.ค. , 6 ก.ย. , 20 ก.ย. , 27 ก.ย. 2552
สามารถเข้ามาตรวจสอบรายชื่อผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ก.พ.
ได้ในวันที่ 11 ธันวาคม 2552


zzzhu8mzh2 2011-12-27 01:32
กระทู้นี้โดนบล็อค ระบบจะซ่อนข้อความหรือไฟล์แนบอัตโนมัติ สามารถมองเห็นได้เฉพาะผู้ดูแล!

nikefree9f5 2012-03-31 11:58
从前,有一棵巨大的苹果树。 一个小男孩每天都喜欢在树下玩耍。他爬树,吃苹果,在树荫下小睡… …他爱树,nikefree,树也 爱和他 玩。 时间过得很快,小男孩长大了,他不再每天都来树下玩耍了。
一天,男孩来到树下,注视着树。
“来和我玩吧。”树说。
“我不再是孩子了,我再也不会在树下玩了。”男孩回答道,“我想要玩具,beats by dre in ear,我需要钱去买 玩 具。”
“对不起,我没有… ….但是,你可以把我的苹果摘下来,拿去卖掉,这样你就有钱了。”
男孩兴奋地把所有的苹果都摘下来,高兴地离开了。
男孩摘了苹果后很久都没有回来。 树很伤 心。
一天,男孩回来了,树很激动。
“来和我玩吧!”树说。
“我没有时间玩,我得工作、养家糊口。我们需要一幢房子,你能帮助我吗?”
“对不起,我没有房子,但是你可以砍下我的树枝,拿去盖你的房子。”
男孩把所有的树 枝都砍下 来,高兴地离开了。
看到男孩那么高兴,树非常欣慰。
但是,男孩从此很久都没回来。
树再一次孤独、伤心 起来。
一个炎热的夏日,男孩终于回来了,树很欣喜。
“来和我玩吧!”树说。
“我过得不快乐,我也一天天变老了,我想去航海放松一下。你能给我一条船吗?”
“用我的树干造你的船吧,你就能快乐地航行到遥远的地方。”
男孩把树干吹下来,做成 了一条 船。
他去航海了,很长时间都没有露面。
最后,过了很多年,男孩终于回来了。
“对不起,孩子,Asics gel nimbus,我再也没什么东西可以给你… …”树说。
“我已经没有牙咬苹果了。”男孩回答道。
“我也没有树干让你爬了。”树说
“我真的不能再给你任何东西了,除了我正在死去的树根。”树含着泪说。
“我现在不再需要什么了,只想找个地方休息。过了这么些年,我累了。”男孩回答道。
“太好了,老树根正是休息时最好的倚靠,来吧,来坐在我身边,休息一下吧。”
男孩坐下了,树很高兴,含着泪微笑着… …
这是每个人的故事,树就是我们的父母。
你也许会想,男孩对树太残酷了,但是,那正 是我们所有 人对待父母的方式啊!
可父母却从未有所抱怨。对于那些在爱的人,时间是永恒的。    
Topics articles related:

  
   Nike Free Run+ 2
  
   ecco Sko Dame
  
   nike sko


เวอร์ชันเต็ม: [-- ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านภาค ก.ของ ก.พ. 52 --] [-- top --]


Powered by PHPWind v7.5 SP3 Code ©2003-2010 PHPWind
Time 0.066609 second(s),query:2 Gzip enabled

You can contact us