เวอร์ชันเต็ม: [-- ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดนครนายก สอบภาค ข ภาค ค --]

ข้อสอบงานราชการ สอบราชการ งานรัฐวิสาหกิจ สอบรัฐวิสาหกิจ พนักงานราชการ ข้อสอบ ก.พ. อบต. ครูผู้ช่วย ตำรวจนายร้อย -> แนวข้อสอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เทศบาล อบต. อบจ. ต่างๆ -> ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดนครนายก สอบภาค ข ภาค ค [สั่งพิมพ์] เข้าสู่ระบบ -> ลงทะเบียน -> ตอบกลับ -> ตั้งกระทู้

hussapong 2011-08-31 12:05

ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดนครนายก สอบภาค ข ภาค ค

ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดนครนายก เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะสำหรับตำแหน่ง (ภาค ข) และภาคความรู้ความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค) เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นพนักงานส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554

ด้วยคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดนครนายก จะดำเนินการสอบแข่งขันภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะสำหรับตำแหน่ง (ภาค ข) และภาคความรู้ความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค) เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นพนักงานส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554 ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) ในพื้นที่จังหวัดนครนายก ได้ร้องขอให้ดำเนินการเปิดสอบแข่งขันแทน จึงได้ประกาศรับสมัครสอบเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นพนักงานส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554 โดยมีรายละเอียดดังนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ และจำนวนอัตราว่าง
ก. สายงานเริ่มต้นจากระดับ 1
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ ระดับ 1 จำนวนอัตราว่าง 4 อัตรา
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่พัสดุ ระดับ 1 จำนวนอัตราว่าง 5 อัตรา
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี ระดับ 1 จำนวนอัตราว่าง 7 อัตรา
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้ ระดับ 1 จำนวนอัตราว่าง 6 อัตรา
ตำแหน่ง ช่างโยธา ระดับ 1 จำนวนอัตราว่าง 11 อัตรา

ข. สายงานเริ่มต้นจากระดับ 2
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ ระดับ 2 จำนวนอัตราว่าง 7 อัตรา
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่พัสดุ ระดับ 2 จำนวนอัตราว่าง 5 อัตรา
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี ระดับ 2 จำนวนอัตราว่าง 9 อัตรา
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้ ระดับ 2 จำนวนอัตราว่าง 8 อัตรา
ตำแหน่ง ช่างโยธา ระดับ 2 จำนวนอัตราว่าง 13 อัตรา

ค. สายงานเริ่มต้นจากระดับ 3
ตำแหน่ง บุคลากร ระดับ 3 จำนวนอัตราว่าง 3 อัตรา
ตำแหน่ง นิติกร ระดับ 3 จำนวนอัตราว่าง 7 อัตรา
ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา ระดับ 3 จำนวนอัตราว่าง 6 อัตรา
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับ 3 จำนวนอัตราว่าง 4 อัตรา

รวมทั้งสิ้น 14 ตำแหน่ง 95 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ต้องเป็นผู้ที่สอบผ่าน ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเปิดสอบ

การรับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบแข่งขัน สามารถสมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต ที่เว็บไซต์ http://www.nakhonnayoklocal.go.th หัวข้อ "สมัครสอบแข่งขัน" ตั้งแต่ 7 - 30 กันยายน 2554 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

รายละเอียดเพิ่มเติม

สั่งซื้อแนวข้อสอบแจ้งที่อีเมล์ hpongsayathanawat@gmail.com ราคา 399 บาท
ชำระเงินผ่านบัญชีธนาคารกสิกรไทย สาขาย่อยมหาวิทยาลัยขอนแก่น
บัญชีออมทรัพย์เลขที่ 5492022200 ชื่อบัญชี หัสพงศ์ พงศยาธนาวัฒน์
ชำระเงินแล้วโทรแจ้ง 082-1068662


m5edf0902 2012-04-12 19:55
代写简历广州服装加工厂 [url]www.fzjg8.com[/url],网络推广方案简历翻译 简历修改 www.acecareer.net


เวอร์ชันเต็ม: [-- ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดนครนายก สอบภาค ข ภาค ค --] [-- top --]


Powered by PHPWind v7.5 SP3 Code ©2003-2010 PHPWind
Time 0.051838 second(s),query:2 Gzip enabled

You can contact us