เวอร์ชันเต็ม: [-- แนวข้อสอบปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545 --]

ข้อสอบงานราชการ สอบราชการ งานรัฐวิสาหกิจ สอบรัฐวิสาหกิจ พนักงานราชการ ข้อสอบ ก.พ. อบต. ครูผู้ช่วย ตำรวจนายร้อย -> แนวข้อสอบวิชาคอมพิวเตอร์ กฎหมาย พรบ.ต่างๆ -> แนวข้อสอบปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545 [สั่งพิมพ์] เข้าสู่ระบบ -> ลงทะเบียน -> ตอบกลับ -> ตั้งกระทู้

admin 2010-09-14 13:36

แนวข้อสอบปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545

แนวข้อสอบปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545
http://www.upload-thai.com/download.php?id=08024a29faf889f75cb8f09cdf511cd2


รัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2550 ชุดที่ 1.zip
http://www.upload-thai.com/download.php?id=554ead1f54eefcdf4ae740be67c09aab

 รัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2550 ชุดที่ 2.zip
http://www.upload-thai.com/download.php?id=6da283d4b626999fad16c99a1a5887d9


แนวข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป(สำหรับข้าราชการเทศบาล)จำนวน 100 ข้อ
โหลดแล้วขอความกรุณาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับข้อสอบด้วยนะคะ
จะได้มีกำลังใจแจกข้อสอบฟรีอีกค่ะ ขอบคุณค่ะ
http://www.ziddu.com/download/7675457/6.doc.html

เเนวข้อสอบ ระเบียบรักษาความลับของทางราชการ 2544
http://actboard.129jump.com/viewthread.php?tid=3489&extra=page%3D1

เเนวข้อสอบระเบียบ มท.ว่าด้วย การรับเงิน
http://actboard.129jump.com/viewthread.php?tid=3488&extra=page%3D1

แนวข้อสอบ ภาค ข....(อบต.) จำนวน 220 ข้อ...ไฟล์ .doc

http://upload.one2car.com/download.aspx?pku=2C7593327FX7AQK8YP15H3I541KTI6

แนวข้อสอบระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 (แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2550) พร้อมเฉลย

http://www.ziddu.com/download/7793277/.doc.html

แนวข้อสอบ พ.ร.บ. กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองท้องถิ่น พ.ศ.2542แก้ไขถึง ฉบับที่ 2 พ.ศ.2549

ชุดที่ 1 (ชุดเคยออกเกือบทุกสนาม)
โหลดตามลิงค์ข้างล่าง

http://www.upload-thai.com/download.php?id=0b25837c99b93f0019840385cdc3c952
หรือ
http://www.uploadfile.biz/file/?i=ENEWMEIEEHWZDZ
หรือ
http://www.tempf.com/getfile.php?id=472469&key=4bbbc9f7d974e

โชคดีครับ

ชุดที่ 2 (ชุดขั้นเทพ)จำได้สอบได้ของพ.ร.บนี้


http://www.upload-thai.com/download.php?id=b304ede59ba379da0a19f3829af94a1c
หรือ
http://www.tempf.com/getfile.php?id=471801&key=4bbb0ad53313e

สาระสำคัญ พรบ อบต
http://upload.one2car.com/download.aspx?pku=994DC0AC4U8RXLGPWJW4RZVG5XB6T
แนวข้อสอบ พรบ อบต
http://upload.one2car.com/download.aspx?pku=994DC0BFEKJ3HTPL8F2OKSJPKLEOKrsdfoi405 2012-03-10 03:04
6" x 5 It may be apartments, boots, heels, sandals or sneakers Because LEB7 start, LeBron's shoes changed to the ZOOM AIR MAX AIR, so his shoes were all related to change the configuration, and strive to achieve synchronization Some times the discount rate will come up to 50% of the actual price
   Afterwards, the colorful item, Louis Vuitton Graffiti Neverfull and Monogram Neverfull Graffiti Bag, both of them are considered to be the classic symbols of this lines,louis vuitton shoes, graffiti patterns is the common point which appeals people at first glance   As a stylish accessory,louis vuitton handbags on sale, Louis Vuitton monogram tote collection complies with the fashion trend,louis vuitton outlet store, many of men choose it as they look elegant and they are very comfortable to carry,lofty-bags     Related Articles - Louis Vuitton Outlet, Louis Vuitton Speedy,louis vuitton handbags outlet, Louis Vuitton Keepall, Louis Vuitton Neverfull,           Email this Article to a Friend! Receive Articles like this one direct to your email box,louis vuitton on sale!Subscribe for free today! Are you a shopper who cannot live without the latest trends in fashion? If so, you know that owning designer labels on your new handbags is a very expensive but deliberate choice  Welcome to negotiate business and establish long-term friendly cooperation relationships with us in the near future
  It is vital to discover about the other's religion and sentiments in an interfaith wedding and reception And lastly, normally separate your makeup items  Louis Vuitton is most well-known for its classic monogram custom logo design LV does not release bags that will be not perfect therefore you will never see a irregular LV handbag for sale
Related articles:

  
   http://baidu.ipopo.me/viewthread.php?tid=44361&pid=51427&page=1&extra=page%3D1#pid51427
  
   http://www.gywk.cn/bbs/viewthread.php?tid=216763&pid=230618&page=1&extra=page%3D1#pid230618
  
   http://bbs.vficimc.com/viewthread.php?tid=497575&pid=619338&page=1&extra=page%3D1#pid619338


เวอร์ชันเต็ม: [-- แนวข้อสอบปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545 --] [-- top --]


Powered by PHPWind v7.5 SP3 Code ©2003-2010 PHPWind
Time 0.011820 second(s),query:2 Gzip enabled

You can contact us