ประยุกต์ใช้ โพสล่าสุด โพสสำคัญ เครื่องมือ สมาชิก สถิติฟอรั่ม ธนาคาร
หัวข้อ : สมัครงาน บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)
hussapong ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 

สมัครงาน บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)

สมัครงาน บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) เปิดรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสอบคัดเลือกและบรรจุเป็นพนักงานรัฐวิสาหกิจ การบินไทย จำกัด สำหรับผู้ที่สนใจสมัครงาน การบินไทย งานรัฐวิสาหกิจ ตามประกาศ บริษัท การบินไทย รับสมัครงาน 2012 สมัครงานการบินไทย 2555 (บัดนี้ถึง 30 เมษายน 2555) สามารถขอและยื่นใบสมัครงานรัฐวิสาหกิจด้วยตนเองได้ ตั้งแต่บัดนี้ถึง 30 เมษายน 2555 ในวันและเวลาราชการ สำหรับผู้สนใจ สมัครงาน การบินไทย ดูรายละเอียดที่นี่
สมัครงาน การบินไทย 2555 บริษัท การบินไทย รับสมัครงาน รับบุคคลทั่วไป เป็นพนักงาน การบินไทย ประจำปี 2012
นายดนุช บุนนาค กรรมการผู้จัดการหน่วยธุรกิจการบริการภาคพื้น บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า หน่วยธุรกิจการบริการภาคพื้นจะเปิดรับสมัครพนักงานบริการลูกค้าภาคพื้น ผ่านบริษัท วิงสแปน เซอร์วิสเซส จำกัด ตั้งแต่บัดนี้ถึง 30 เมษายน 2555 ณ อาคารสำนักงานใหญ่ การบินไทย ถนนวิภาวดีรังสิต เพื่อปฏิบัติงานบริการลูกค้าภาคพื้น อาทิ อำนวยความสะดวกแก่ผู้โดยสารการบินไทยและสายการบินลูกค้า ตรวจรับบัตรโดยสาร และติดต่อประสานงานกับเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร เป็นต้น โดยผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติเบื้องต้น ดังนี้
คุณสมบัติของพนักงานบริการลูกค้าภาคพื้น
- เพศหญิงหรือเพศชาย สัญชาติไทย
- ส่วนสูงไม่น้อยกว่า 165 เซนติเมตร สำหรับเพศชาย และส่วนสูงไม่น้อยกว่า 160 เซนติเมตร สำหรับเพศหญิง น้ำหนักต้องได้สัดส่วนกับความสูง
- อายุไม่เกิน 26 ปีบริบูรณ์ ณ วันที่ยื่นใบสมัคร
- โสด ไม่เคยผ่านการจดทะเบียนสมรสและไม่เคยมีบุตร
- สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่า ไม่จำกัดสาขา
- ผ่านการทดสอบข้อเขียนภาษาอังกฤษ Test of English for International Communication (TOEIC) 600 คะแนนขึ้นไป ผลคะแนนทดสอบต้องไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันที่ยื่นใบสมัคร
- หากมีความสามารถในการสื่อสารภาษาต่างประเทศอื่นๆ จะเป็นประโยชน์ในการพิจารณาเอกสารประกอบการสมัคร
- สำเนาหลักฐานการศึกษา
- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
- สำเนาทะเบียนบ้าน
- ใบรับรองผลคะแนนทดสอบข้อเขียนภาษาอังกฤษจากสถาบัน TOEIC พร้อมสำเนา
- รูปถ่ายขนาด 2 นิ้ว 3 รูป
- สำเนาเอกสารทางทหาร (สด. 8 หรือ สด. 43) สำหรับผู้สมัครชาย
ทั้งนี้ผู้ สมัครงาน การบินไทย ต้อเป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติดังกล่าวข้างต้น สามารถกรอกใบสมัครงาน การบินไทย ได้ทางเว็บไซต์ www.wingspantg.com โดยนำใบ สมัครงาน การบินไทย ที่กรอกเรียบร้อยแล้ว พร้อมเอกสารประกอบการสมัครงาน การบินไทย ยื่นด้วยตนเองที่ บริษัท วิงสแปน เซอร์วิสเซส จำกัด ชั้น 2 อาคาร 6 สำนักงานใหญ่ การบินไทย เลขที่ 89 ถนนวิภาวดีรังสิต เขตจตุจักร กรุงเทพฯ ตั้งแต่บัดนี้ถึง 30 เมษายน 2555 โดยสามารถสอบถามรายละเอียด บริษัท การบินไทย รับสมัครงาน ได้ที่โทรศัพท์ [color=initial !important][backcolor=transparent !important][color=initial !important][backcolor=transparent !important][color=initial !important][backcolor=transparent !important] [color=initial !important][backcolor=transparent !important][color=initial !important][backcolor=transparent !important]02-545-1267[color=initial !important][backcolor=transparent !important]  
 หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.wingspantg.com
สั่งซื้อแนวข้อสอบแจ้งที่อีเมล์ hpongsayathanawat@gmail.com ระบุหน่วยงานและตำแหน่งที่สอบ ราคา 399 บาท
ชำระเงินผ่านบัญชีธนาคารกสิกรไทย สาขาย่อยมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
บัญชีออมทรัพย์เลขที่ 5492022200 ชื่อบัญชี หัสพงศ์ พงศยาธนาวัฒน์ 
ชำระเงินแล้วโทรแจ้ง [backcolor=transparent !important][backcolor=transparent !important][backcolor=transparent !important] [backcolor=transparent !important][backcolor=transparent !important]082-1068662[backcolor=transparent !important]
 

 หรือ แจ้งทางอีเมล์อีกครั้งว่าโอนเงินแล้ว ระบุวันที่ เวลา ยอดเงินที่โอน

www.topthaitest.com

สั่งซื้อแนวข้อสอบรับราชการที่  0821068662
sdfhdh109 ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ใช้ระดับ I
รายละเอียดผู้ใช้ 
cheap ugg boots HnIPpV kiZVuq
For the children,ugg boots australia, it doesn't take preferred enough period to explore snowfall defeat generating ideal fella Dip a piece of clean sponge in this mixture and wipe the boots with it Broome Ugg Boots 5511 are comfortable to wear and will retain your ft warm In the coming summer,cheap ugg boots,these Discount Ugg Boots are on hot sale in the website
During the getting season, you should expect you'll pay higher than a hundred dollars for a couple of new UGGs 鈥?There should be enough options available for women鈥檚 Ugg boots, Men鈥檚 Ugg boots as well as kids鈥?Ugg boots However,ugg boots sale uk, a lot of them may never know there are They noticed that those prominent boots bogus is in pain young girl's health,ugg sale, about how, damage his just feet These boots originated in Australia and nowadays the trademark for this company is with an American organization
uggbaileybuttonaustraliasale Article source: Cheap Ugg boots, ugg boots outlet,ugg boots cheap, Cheap Coach Bags Apart through the architect as appropriately as the amount there are abundant added factors to alpha searching into Classic small bumper boasts of authentic sheepskin uggs clearance that has been handled specially to go with bomber jackets
Related articles:

  
   http://www.ilangjia.com/bbs/viewthread.php?tid=72189&pid=85990&page=1&extra=page%3D1#pid85990
  
   http://www.stitch.com.hk/bbs/viewthread.php?tid=450712&pid=484469&page=1&extra=page%3D1#pid484469
  
   http://bonnysport.com/0/bbs/viewthread.php?tid=327277&pid=364137&page=1&extra=page%3D1#pid364137
รายละเอียดไฟล์แนบ
กล่องตอบกลับด่วน

สามารถอัพโหลดไฟล์แนบ สำหรับโพสได้
กด "Ctrl+Enter" เพื่อตั้งกระทู้ได้