ประยุกต์ใช้ โพสล่าสุด โพสสำคัญ เครื่องมือ สมาชิก สถิติฟอรั่ม ธนาคาร
หัวข้อ : แนวข้อสอบคอมฯ ภาษาซี
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 

แนวข้อสอบคอมฯ ภาษาซี

1. ข้อใด ไม่ใช่ หลักการในการตั้งชื่อตัวแปร  
  ก.  ยาวไม่เกิน 32 ตัวอักษร
ข.  สามารถใช้อักขระพิเศษได้
ค.  ห้ามเว้นวรรค
ง.  สามารถใช้เครื่องหมาย_แทนวรรคได้

--------------------------------------------------------------------------------

2. ข้อใดต่อไปนี้สามารถตั้งชื่อตัวแปรได้  
  ก.  int
ข.  555Hotel
ค.  autO
ง.  ถูกทุกข้อ

--------------------------------------------------------------------------------

3. ข้อใดต่อไปนี้ ไม่ สามารถตั้งชื่อตัวแปรได้  
  ก.  double
ข.  long+do
ค.  dhort..int
ง.  ถูกทุกข้อ

--------------------------------------------------------------------------------

4. จำนวนเต็มชนิดใดที่สามารถเก็บข้อมูลได้มากที่สุด  
  ก.  short
ข.  int
ค.  enum
ง.  long

--------------------------------------------------------------------------------

5. ตัวดำเนินการใดที่ให้ค่าผลลัพธ์เป็นจริงกับเท็จ
  ก.  ตัวดำเนินการทางตรรกะ
ข.  ตัวดำเนินการเปรียบเทียบ
ค.  ตัวดำเนินการกำหนดค่า
ง.  ตัวดำเนินการทางคณิตศาสตร์

--------------------------------------------------------------------------------

6. ตัวดำเนินการใดที่มีการใช้งานมากที่สุด
  ก.  ตัวดำเนินการทางตรรกะ
ข.  ตัวดำเนินการเปรียบเทียบ
ค.  ตัวดำเนินการกำหนดค่า
ง.  ทางคณิตศาสตร์

--------------------------------------------------------------------------------

7. จาก y = 5*3-2+1 ผลลัพธ์ที่ได้คือ
  ก.  0
ข.  6
ค.  10
ง.  14

--------------------------------------------------------------------------------

8. จาก total=2*5+8/4-2 ผลลัพธ์ที่ได้คือข้อใด
  ก.  9
ข.  10
ค.  13
ง.  15

--------------------------------------------------------------------------------

9. ข้อใดให้ผลลัพธ์ที่เป็นจริง
  ก.  1<=1
ข.  1!=1
ค.  1=0
ง.  a>A

--------------------------------------------------------------------------------

10. ข้อใดให้ผลลัพธ์ที่เท็จ
  ก.  1>=1
ข.  1=1
ค.  1=0
ง.  a!=A

1. เพราะเหตุใดในปัจจุบันจึงนิยมนำคอมพิวเตอร์เข้ามาช่วยแก้ไขปัญหาในการทำงาน  
  ก.  เพื่อสร้างความเชื่อถือ
ข.  ลดค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน
ค.  ลดปัญหาที่อาจเกิดขึ้นได้
ง.  ถูกทุกข้อ

--------------------------------------------------------------------------------

2. ขั้นตอนใดในวิธีการทางคอมพิวเตอร์ที่เป็นขั้นตอนที่ต้องการใช้ความละเอียดมากที่สุด  
  ก.  การวิเคราะห์
ข.  การเขียนผังงาน
ค.  สการเขียนโปรแกรม
ง.  การจัดทำเอกสารและบำรุงโปรแกรม

--------------------------------------------------------------------------------

3. การวิเคราะห์งานมีผลต่อการเขียนโปรแกรมอย่างไร  
  ก.  ช่วยทำให้เขียนโปรแกรมได้ง่ายขึ้น
ข.  ช่วยลดข้อผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้น
ค.  ช่วยทำโปรแกรมกระชับขึ้น
ง.  ถูกทุกข้อ

--------------------------------------------------------------------------------

4. ประโยชน์ของผังงานคือข้อใด  
  ก.  สามารถใช้ได้ทุกภาษา
ข.  สามารถสื่อสารระหว่างบุคคลกับเครื่อง
ค.  ลดค่าใช้จ่าย
ง.  บอกรายละเอียดได้ชัดเจน

--------------------------------------------------------------------------------

5. ขั้นตอนใด ไม่ใช่ ขั้นตอนที่วิเคราห์งานเพื่อใช้เขียนผังงาน
  ก.  การแสดง
ข.  การจัดเก็บ/บันทึกข้อมูล
ค.  การนำเข้าข้อมูล
ง.  การประมวลผล

--------------------------------------------------------------------------------

6. การกำหนดค่าตัวแรกเริ่มให้กับตัวแปรเพราะเหตุใด
  ก.  ตัวแปรทุกตัวต้องการค่า
ข.  ตัวแปรจะได้นับค่าได้ถูกต้อง
ค.  ตัวแปรบางตัวต้องการผลสะสมค่า
ง.  ภาษาซีกำหนดให้กำหนด

--------------------------------------------------------------------------------

7. ทิศทางของผังงานมีลักษณะการทำงานในทิศทางใด
  ก.  จากซ้ายไปขวา
ข.  จากบนลงล่าง
ค.  จากขวาไปซ้าย
ง.  จากล่างขึ้นบน

--------------------------------------------------------------------------------

8. การเลือกภาษาเพื่อการเขียนโปรแกรมมีจุดประสงค์ใดเป็นอันดับหนึ่ง
  ก.  ความถนัดของผู้เขียน
ข.  ความสามารถของเครื่อง
ค.  ลักษณะประเภทของงานเกมาะสมกับภาษา
ง.  สมัยนิยม

--------------------------------------------------------------------------------

9. ข้อผิดผลาดใดที่เกิดขึ้นจากผู้ใช้งานโปรแกรม
  ก.  Syntax Error
ข.  Logic Error การตัดสินใจ
ค.  I/O Error
ง.  ถูกทุกข้อ

--------------------------------------------------------------------------------

10. ข้อใด ไม่ใช่ ประโยชน์ของการจัดทำเอกสารคู่มือโปรแกรมเมอร์
  ก.  ทำให้สามารถปรับปรุงแก้ไขโปรแกรม
ข.  ทำให้ควบคุมระบบงานได้อย่างทั้งหมด
ค.  ทำให้สามารถใชช้โปรแกรมได้อย่างถูกต้อง
ง.  ถูกทุกข้อ
จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ   085-0127724
yingko ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ใช้ระดับ I
รายละเอียดผู้ใช้ 
ไม่มีเฉลยหรือค่ะ
ppservice ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ใช้ระดับ I
รายละเอียดผู้ใช้ 
ขอบคุณครับ
masashi548 ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ใช้ระดับ I
รายละเอียดผู้ใช้ 
ขอบคุณค้าบ
ammy ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ใช้ระดับ I
รายละเอียดผู้ใช้ 
ขอบพระคุณคร้า  น่าจะมีข้อสอบเยอะกว่านี้นะคะพร้อมเฉลยจะเป็นการดียิ่งกว่านี้คะ  
woqzb61s54b ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ใช้ระดับ I
รายละเอียดผู้ใช้ 
creatures and many others
canines or anything else. For those who require numerous more money it is easy to stick to promoting pewter anklet bracelets together with glow necklaces embellished using pewter necklaces. Thoroughly certain of getting a lot of revenues from taking advantage of any distinctiveness involving pewter bracelets when they are widely-used properly at distinct charms content articles. Such bracelets could also be used at jewellery, hallux extra, diamond rings, cuff shortcuts, key element sounds not to mention badges. A necessary idea is sure any expensive jewelry happen to be absolutely lead-free. Contribute can be described as unsafe component therefore citizens are normally very careful to shop for
proper care with the Pandora charms bracelets is certainly through maintenance all of them at times. Not often covered actually need to tidy these people on every occasion you select these products, however make certain you have a very good common cleansing plan to ensure that mud as well as dirt usually do not make a deal on top within your Pandora rings. Within cleaning up a Pandora diamond jewelry,links of london, utilize lukewarm waters and then a little shed from dishwashing fluid. Ensure that a dishwashing dissolved that you're utilizing might be light an adequate amount of for your personal golden Pandora expensive jewelry. To this unique,links of london bracelets sale, lightly work with a soft-bristled toothbrush, really a classic 1. Innovative
coming from steel charm bracelets, metal jewelry,cheap links of london sweetie bracelet, metal rings,links of london, steel glow necklaces so that you can s / s jewelry. There are a lot from suppliers who sell off s / s expensive jewelry. Guys took to be able to halloween costume rings for instance nothing you've seen prior. Stainless is an excellent alternative those of you that would wish to appear elegant. Need your metal arena along with a model of one's preference for one's individual? You may usually acquire such customized developed. That trend's lifting with the help of individuals,links london bracelet, as they quite simply realize it's manly as compared to precious metal and also any aluminum. Now there.
related article:

  
   It simply because
  
   article10
  
   It simply because
  
   It simply because
  
   It simply because
hangwand ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ใช้ระดับ III
รายละเอียดผู้ใช้ 
【忻州吧公益活动】交通文明行忻州吧百度贴吧
3楼
                                                    
【活动主题】宣传交通文明行、关注老人儿童出行安全、提高市民交通安全意识,手机监听器
【活动时间】2012年4月8日 农历三月十八 星期日
【活动地点】忻州市 日月广场
【活动人数】不限
【合作单位】忻州市公·安局交·警支队直属三大队
【活动流程】2012年4月8日星期日上午10点30分日月广场集·合并签到,http://bbs.zxmh.com/read-htm-tid-51051-page-e.html,定.位.手.机,11点开始进行公益活动。吧友们分别在四个路口劝阻违反交通规则的非机动车和行人,配合七一岗(女子岗)的警花维持交通秩序,http://www.haijiedu.com/hjbbs123/boke.asp?hangwand.showtopic.34948.html,并向过往的市民宣传交通安全知识,手.机.监.听.软.件。12点活动结束留影纪念。
  
  
                                                                                                                                
รายละเอียดไฟล์แนบ
กล่องตอบกลับด่วน

สามารถอัพโหลดไฟล์แนบ สำหรับโพสได้
กด "Ctrl+Enter" เพื่อตั้งกระทู้ได้