ประยุกต์ใช้ โพสล่าสุด โพสสำคัญ เครื่องมือ สมาชิก สถิติฟอรั่ม ธนาคาร
หัวข้อ : พรบ.ต่างๆทั่วราชอาณาจักรไทย
hussapong ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 

พรบ.ต่างๆทั่วราชอาณาจักรไทย

พรบ.เรือไทย พ.ศ.2481(ปรับปรุงถึงฉบับที่6/2540) http://www.ziddu.com/download/16830558/topthaitest0001.docx.html

พรบ.เรือไทย(ฉบับที่7) พ.ศ.2550
http://www.ziddu.com/download/16830641/topthaitest0003.pdf.html

พรบ.เรือนจำทหารพ.ศ.2479
http://www.ziddu.com/download/16830662/topthaitest0004.pdf.html

พรบ.เรือนจำทหาร(ฉบับบที่2)พ.ศ.2500
http://www.ziddu.com/download/16830670/topthaitest0005.pdf.html

พรบ.เรือนจำทหาร(ฉบับบที่3)พ.ศ.2500 
http://www.ziddu.com/download/16830679/topthaitest0006.pdf.html

พรบ.แร่พ.ศ.2510(ปรับปรุงถึงฉบับที่4/2534)  
http://www.ziddu.com/download/16830686/topthaitest0007.pdf.html

พรบ.แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์พ.ศ.2543
http://www.ziddu.com/download/16830711/topthaitest0008.pdf.html

พรบ.แรงงานสัมพันธ์พ.ศ.2518(ปรับปรุงถึงฉบับที่2/2534)
http://www.ziddu.com/download/16830723/topthaitest0009.pdf.html

พรบ.แรงงานสัมพันธ์(ฉบับที่3)พ.ศ.2544
http://www.ziddu.com/download/16830740/topthaitest00010.pdf.html

พรบ.โรคติดต่อพ.ศ.2523
http://www.ziddu.com/download/16833791/topthaitest00011.pdf.html

พรบ.โรคพิษสุนัคบ้าพ.ศ.2535
http://www.ziddu.com/download/16833827/topthaitest00012.pdf.html

พรบ.โรคระบาดสัตว์พ.ศ.2499   
http://www.ziddu.com/download/16833848/topthaitest00013.pdf.html

พรบ.โรงเรียนเอกชนพ.ศ.2525(ยกเลิก) 
http://www.ziddu.com/download/16833861/topthaitest00014.pdf.html

พรบ.โรงเรียนเอกชนพ.ศ.2550 
http://www.ziddu.com/download/16833875/topthaitest00015.pdf.html

พรบ.โรงเรียนนายร้อยตำรวจพ.ศ.2551 
http://www.ziddu.com/download/16833880/topthaitest00016.pdf.html

พรบ.โรงแรมพ.ศ.2478(ยกเลิก) 
http://www.ziddu.com/download/16833892/topthaitest00017.pdf.html 

พรบ.โรงแรมพ.ศ.2547
http://www.ziddu.com/download/16833905/topthaitest00018.pdf.html

พรบ.โรงงานพ.ศ.2535 
http://www.ziddu.com/download/16833915/topthaitest00019.pdf.html

พรบ.โรงงานผลิตอาวุธของเอกชน พ.ศ.2550 
http://www.ziddu.com/download/16833925/topthaitest00020.pdf.html

พรบ.โรงรับจำนำพ.ศ.2505(ปรับปรุงถึงฉบับที่4/2534)  
http://www.ziddu.com/download/16833954/topthaitest00021.pdf.html

พรบ.รถยนต์ทหารพ.ศ.2476(ปรับปรุงถึงฉบับที่2/2507)  
http://www.ziddu.com/download/16833981/topthaitest00022.pdf.html

พรบ.รถยนต์ทหาร(ฉบับที่2)พ.ศ.2507 
http://www.ziddu.com/download/16833992/topthaitest00023.pdf.html

พรบ.รถยนตร์พ.ศ.2522(ปรับปรุงถึงฉบับที่10/2542)   
http://www.ziddu.com/download/16834028/topthaitest00024.pdf.html

พรบ.รถยนตร์(ฉบับที่11)พ.ศ.2544 
http://www.ziddu.com/download/16834048/topthaitest00025.pdf.html

พรบ.รถยนตร์(ฉบับที่12)พ.ศ.2546
http://www.ziddu.com/download/16834054/topthaitest00026.pdf.html

พรบ.รถยนตร์(ฉบับที่14)พ.ศ.2550 
http://www.ziddu.com/download/16834064/topthaitest00027.pdf.html

พรบ.รถยนตร์(ฉบับที่15)พ.ศ.2551
http://www.ziddu.com/download/16834091/topthaitest00028.pdf.html

พรบ.รถลาก ร.ศ.120
http://www.ziddu.com/download/16834098/topthaitest00029.pdf.html

พรบ.รถลากแก้ไขเพิ่มเติมพ.ศ.2475(ปรับปรุงถึงฉบับที่7/2495)  
http://www.ziddu.com/download/16834121/topthaitest00030.pdf.html

พรบ.รถลากฉบับที่6พ.ศ.2484
http://www.ziddu.com/download/16834144/topthaitest00031.pdf.html

พรบ.รถลากฉบับที่7พ.ศ.2495  
http://www.ziddu.com/download/16834158/topthaitest00032.pdf.html

พรบ.ระเบียบการปฏิบัติราชการของทบวงมหาวิทยาลัยพ.ศ.2520(ปรับปรุงถึงฉบับที่2/2537)
http://www.ziddu.com/download/16834247/topthaitest00033.pdf.html

พรบ.ระเบียบข้าราชการกรุงเทพมหานครพ.ศ.2528
http://www.ziddu.com/download/16834295/topthaitest00034.pdf.html

พรบ.ระเบียบข้าราชการกรุงเทพมหานคร(ฉบับที่2)พ.ศ.2542
http://www.ziddu.com/download/16834343/topthaitest00035.pdf.html

พรบ.ระเบียบข้าราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานครพ.ศ.2554  
http://www.ziddu.com/download/16834375/topthaitest00036.pdf.html

พรบ.ระเบียบข้าราชการการเมืองพ.ศ.2535
http://www.ziddu.com/download/16834390/topthaitest00037.pdf.html

พรบ.ระเบียบข้าราชการการเมือง(ฉบับที่2)พ.ศ.2538   
http://www.ziddu.com/download/16834407/topthaitest00038.pdf.html

พรบ.ระเบียบข้าราชการการเมือง(ฉบับที่2)พ.ศ.2550
http://www.ziddu.com/download/16834423/topthaitest00039.pdf.html

พรบ.ระเบียบข้าราชการครูพ.ศ.2523(ปรับปรุงถึงฉบับที่2/2534)
http://www.ziddu.com/download/16834447/topthaitest00040.pdf.html

พรบ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาพ.ศ.2547   
http://www.ziddu.com/download/16834465/topthaitest00041.pdf.html

พรบ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา(ฉบับที่2)พ.ศ.2551  
http://www.ziddu.com/download/16834486/topthaitest00042.pdf.html

พรบ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา(ฉบับที่3)พ.ศ.2553
http://www.ziddu.com/download/16834502/topthaitest00043.pdf.html

พรบ.ระเบียบข้าราชการตำรวจพ.ศ.2521(ปรับปรุงถึงฉบับที่4/2538)  
http://www.ziddu.com/download/16834531/topthaitest00044.pdf.html

พรบ.ระเบียบข้าราชการตำรวจพ.ศ.2521(ปรับปรุงถึงฉบับที่5/2538) 
http://www.ziddu.com/download/16834537/topthaitest00045.pdf.html

พรบ.ระเบียบข้าราชการทหาร(ฉบับที่2)พ.ศ.2527
http://www.ziddu.com/download/16834559/topthaitest00046.pdf.html

พรบ.ระเบียบข้าราชการทหาร(ฉบับที่2)พ.ศ.2531
http://www.ziddu.com/download/16834589/topthaitest00047.pdf.html
 
พรบ.ระเบียบข้าราชการทหาร(ฉบับที่2)พ.ศ.2535
http://www.ziddu.com/download/16834592/topthaitest00048.pdf.html

พรบ.ระเบียบข้าราชการทหาร(ฉบับที่2)พ.ศ.2538
http://www.ziddu.com/download/16834616/topthaitest00049.pdf.html

พรบ.ระเบียบข้าราชการทหาร(ฉบับที่2)พ.ศ.2547
http://www.ziddu.com/download/16834618/topthaitest00050.pdf.html

พรบ.ระเบียบข้าราชการทหาร(ฉบับที่2)พ.ศ.2551  
http://www.ziddu.com/download/16834620/topthaitest00051.pdf.html

พรบ.ระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการพ.ศ.2521(ปรับปรุงถึงฉบับที่8/2538)
http://www.ziddu.com/download/16834643/topthaitest00052.pdf.html 
 
พรบ.ระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรมพ.ศ.2543  
http://www.ziddu.com/download/16834664/topthaitest00053.pdf.html

พรบ.ระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม(ฉบับที่2)พ.ศ.2546
http://www.ziddu.com/download/16834697/topthaitest00054.pdf.html

พรบ.ระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม(ฉบับที่3)พ.ศ.2550  
http://www.ziddu.com/download/16834720/topthaitest00055.pdf.html      

พรบ.ระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม(ฉบับที่4)พ.ศ.2550  
http://www.ziddu.com/download/16834733/topthaitest00056.pdf.html

พรบ.ระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม(ฉบับที่5)พ.ศ.2551
http://www.ziddu.com/download/16834756/topthaitest00057.pdf.html

พรบ.ระเบียบข้าราชการฝ่ายรัฐสภาพ.ศ.2518(ปรับปรุงถึงฉบับที่5/2538)  
http://www.ziddu.com/download/16834802/topthaitest00058.pdf.html

พรบ.ระเบียบข้าราชการฝ่ายรัฐสภา(ฉบับที่2)พ.ศ.2521  
http://www.ziddu.com/download/16834881/topthaitest00059.pdf.html

พรบ.ระเบียบข้าราชการฝ่ายรัฐสภา(ฉบับที่3)พ.ศ.2531 
http://www.ziddu.com/download/16834892/topthaitest00060.pdf.html 

พรบ.ระเบียบข้าราชการฝ่ายรัฐสภา(ฉบับที่4)พ.ศ.2535
http://www.ziddu.com/download/16834918/topthaitest00061.pdf.html

พรบ.ระเบียบข้าราชการฝ่ายรัฐสภา(ฉบับที่5)พ.ศ.2538  
http://www.ziddu.com/download/16834921/topthaitest00062.pdf.html 

พรบ.ระเบียบข้าราชการฝ่ายรัฐสภา(ฉบับที่6)พ.ศ.2551  
http://www.ziddu.com/download/16834926/topthaitest00063.pdf.html

พรบ.ระเบียบข้าราชการฝ่ายอัยการพ.ศ.2553  
http://www.ziddu.com/download/16834958/topthaitest00064.pdf.html 

พรบ.ระเบียบข้าราชการฝ่ายอัยการพ.ศ.2521(ปรับปรุงถึงฉบับที่6/2538)(ยกเลิก)
http://www.ziddu.com/download/16834970/topthaitest00065.pdf.html

พรบ.ระเบียบข้าราชการฝ่ายอัยการ(ฉบับที่7)พ.ศ.2545(ยกเลิก) http://www.ziddu.com/download/16835877/topthaitest00066.pdf.html


พรบ.ระเบียบข้าราชการพลเรือนพ.ศ.2535(ปรับปรุงถึงฉบับที่2/2538)(ยกเลิก) http://www.ziddu.com/download/16836005/topthaitest00067.pdf.html 

พรบ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน(ฉบับที่2)พ.ศ.2537(ยกเลิก) http://www.ziddu.com/download/16836024/topthaitest00068.pdf.html
 
พรบ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน(ฉบับที่3)พ.ศ.2538(ยกเลิก) http://www.ziddu.com/download/16836045/topthaitest00069.pdf.html

 
พรบ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน(ฉบับที่4)พ.ศ.2544(ยกเลิก) http://www.ziddu.com/download/16836064/topthaitest00070.pdf.html


พรบ.ระเบียบข้าราชการพลเรือนพ.ศ.2551 http://www.ziddu.com/download/16836100/topthaitest00071.pdf.html

พรบ.ระเบียบข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัยพ.ศ.2507  http://www.ziddu.com/download/16836133/topthaitest00072.pdf.html

พรบ.ระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาพ.ศ.2547 http://www.ziddu.com/download/16836167/topthaitest00073.pdf.html

พรบ.ระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา(ฉบับที่2)พ.ศ.2551 http://www.ziddu.com/download/16836187/topthaitest00074.pdf.html

พรบ.ระเบียบข้าราชการรัฐสภาพ.ศ.2554 http://www.ziddu.com/download/16839262/topthaitest00075.pdf.html

พรบ.ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นพ.ศ.2542 http://www.ziddu.com/download/16839295/topthaitest00076.pdf.html

พรบ.ระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยาพ.ศ.2521(ปรับปรุงถึงฉบับที่2/2534) http://www.ziddu.com/download/16839334/topthaitest00077.pdf.html

พรบ.ระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา(ฉบับที่2)พ.ศ.2552 http://www.ziddu.com/download/16839384/topthaitest00078.pdf.html

พรบ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดินพ.ศ.2534(ปรับปรุงถึงฉบับที่2/2536) http://www.ziddu.com/download/16839419/topthaitest00079.pdf.html

พรบ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน(ฉบับที่2)พ.ศ.2535 http://www.ziddu.com/download/16839458/topthaitest00080.pdf.html

พรบ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน(ฉบับที่3)พ.ศ.2536 http://www.ziddu.com/download/16839519/topthaitest00081.pdf.html 

พรบ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน(ฉบับที่4)พ.ศ.2543 http://www.ziddu.com/download/16839526/topthaitest00082.pdf.html

พรบ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน(ฉบับที่5)พ.ศ.2545 http://www.ziddu.com/download/16839560/topthaitest00083.pdf.html

พรบ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน(ฉบับที่6)พ.ศ.2546  http://www.ziddu.com/download/16839568/topthaitest00084.pdf.html

พรบ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน(ฉบับที่7)พ.ศ.2550 http://www.ziddu.com/download/16839573/topthaitest00085.pdf.html 

พรบ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน(ฉบับที่8)พ.ศ.2553 http://www.ziddu.com/download/16839600/topthaitest00086.pdf.html

พรบ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการพ.ศ.2546 http://www.ziddu.com/download/16839677/topthaitest00087.pdf.html

พรบ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ(ฉบับที่2)พ.ศ.2553  http://www.ziddu.com/download/16839700/topthaitest00088.pdf.html

พรบ.ระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานครพ.ศ.2528(ปรับปรุงถึงฉบับที่4/2542) http://www.ziddu.com/download/16839743/topthaitest00089.pdf.html

พรบ.ระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร(ฉบับที่2)พ.ศ.2534 http://www.ziddu.com/download/16839806/topthaitest00090.pdf.html

พรบ.ระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร(ฉบับที่3)พ.ศ.2539 http://www.ziddu.com/download/16839811/topthaitest00091.pdf.html

พรบ.ระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร(ฉบับที่4)พ.ศ.2542 http://www.ziddu.com/download/16839821/topthaitest00092.pdf.html

พรบ.ระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร(ฉบับที่5)พ.ศ.2550 http://www.ziddu.com/download/16839836/topthaitest00093.pdf.html

พรบ.ระเบียบบริหารราชการฝ่ายรัฐสภาพ.ศ.2554 http://www.ziddu.com/download/16839851/topthaitest00094.pdf.html

พรบ.ระเบียบบริหารราชการศาลยุติธรรมพ.ศ.2543 http://www.ziddu.com/download/16839881/topthaitest00095.pdf.html

พรบ.ระเบียบบริหารราชการศาลยุติธรรม(ฉบับที่2)พ.ศ.2551 http://www.ziddu.com/download/16839915/topthaitest00096.pdf.html

พรบ.ระงับการนับเวลาราชการทวีคูณในระหว่างเวลาประกาศใช้กฎอัยการศึกฯ พ.ศ.2508  http://www.ziddu.com/download/16849156/topthaitest00097.pdf.html

พรบ.ระงับการนับเวลาราชการทวีคูณในระหว่างเวลาประกาศใช้กฎอัยการศึกฯ พ.ศ.2519 http://www.ziddu.com/download/16849173/topthaitest00098.pdf.html

พรบ.รักษาคลองพ.ศ.2445 http://www.ziddu.com/download/16849203/topthaitest00099.pdf.html

พรบ.รักษาคลองประปาพ.ศ.2526 http://www.ziddu.com/download/16849209/topthaitest000100.pdf.html

พรบ.รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ.2535 http://www.ziddu.com/download/16849271/topthaitest000101.pdf.html

พรบ.รับรองการกู้เงินนอกประเทศพ.ศ.2500 http://www.ziddu.com/download/16849299/topthaitest000102.pdf.html

พรบ.รับราชการทหารพ.ศ.2497(ปรับปรุงถึงฉบับที่4/2516) http://www.ziddu.com/download/16849331/topthaitest000103.pdf.html

พรบ.รับราชทัณฑ์พ.ศ.2479 (ปรับปรุงถึงฉบับที่4/2523)  http://www.ziddu.com/download/16849371/topthaitest000104.pdf.html

พรบ.รับราชทัณฑ์(ฉบับที่2)พ.ศ.2520 http://www.ziddu.com/download/16849388/topthaitest000105.pdf.html

พรบ.ราชบัณฑิตยสถานพ.ศ.2485(ยกเลิก) http://www.ziddu.com/download/16849408/topthaitest000106.pdf.html

พรบ.ราชบัณฑิตยสถานพ.ศ.2544(ยกเลิก) http://www.ziddu.com/download/16849416/topthaitest000107.pdf.html

พรบ.ราชองครักษ์พ.ศ.2480(ปรับปรุงถึงฉบับที่3/2521) http://www.ziddu.com/download/16849448/topthaitest000108.pdf.html

พรบ.รายได้เทศบาลพ.ศ.2497 http://www.ziddu.com/download/16849459/topthaitest000109.pdf.html

พรบ.รายได้สุขาภิบาลพ.ศ.2498 http://www.ziddu.com/download/16849478/topthaitest000110.pdf.html

สั่งซื้อแนวข้อสอบแจ้งที่อีเมล์ hpongsayathanawat@gmail.com ราคา 399 บาท
ชำระเงินผ่านบัญชีธนาคารกสิกรไทย สาขาย่อยมหาวิทยาลัยขอนแก่น
บัญชีออมทรัพย์เลขที่ 5492022200 ชื่อบัญชี หัสพงศ์ พงศยาธนาวัฒน์
ชำระเงินแล้วโทรแจ้ง 082-1068662  www.topthaitest.com

สั่งซื้อแนวข้อสอบรับราชการที่  0821068662
รายละเอียดไฟล์แนบ
กล่องตอบกลับด่วน

สามารถอัพโหลดไฟล์แนบ สำหรับโพสได้
กด "Ctrl+Enter" เพื่อตั้งกระทู้ได้