ประยุกต์ใช้ โพสล่าสุด โพสสำคัญ เครื่องมือ สมาชิก สถิติฟอรั่ม ธนาคาร
หัวข้อ : ตัวอย่างแนวข้อสอบเก่า กทม. กรุงเทพมหานคร
hussapong ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 

ตัวอย่างแนวข้อสอบเก่า กทม. กรุงเทพมหานคร

ตัวอย่างแนวข้อสอบเก่า กทม. กรุงเทพมหานครไปเจอมาเลยคิดว่าบางคนเคยเห็นแล้ว แต่บางคนยังไม่เห็น
ข้อสอบเก่า กทม.
ภาค ก.

คงดูออกว่าเป็นของครั้งที่เท่าไรปีอะไร ของการสอบ กทม. ก็เอาให้ดูเป็นแนว


วิชาความสามาราในการศึกษาวิเคระห์และสรุปเหตุผล ระดับ 3
๊คำชี้แจง" ตั้งแต่ 1 - ข้อ 5 ให้พิจารณาข้อมูลและปริมาณที่กำหนดให้ 2 จำนวน ปริมาณแรกอยู่ในสดมภ์ A และอีกปริมาณอยู่ในสดมภ์ B จงเปรียบเทียบ 2 ปริมาณนี้ และตอบโดยเลือก ดังนี้
ตัวเลือก 1 ถ้าปริมาณในสดมภ์ มากกว่า A มากกกว่า
ตัวเลือก 2 ถ้าปริมาณในสดมภ์ B มากกว่า
ตัวเลือก 3 ถ้าปริมาณทั้งสองเท่ากัน
ตัวเลือก 4 ถ้าข้อมูลที่กำหนดให้ไม่เพียงพอที่จะเปรียบเทียบ
สดมภ์ A
สดมภ์ B
ข้อ 1
กรมสรรพากรจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มได้ 205,916 ล้านบาท ต่ำกว่าประมาณการ 27,260 ล้านบาท ส่วนกรมศุลกากรจัดเก็บได้ต่ำกว่าประมาณการไป 16,466 ล้านบาท คิดเป็น 8.0%
 
ประมานการจัดเก็บภาษึมูลค่าเพิ่มของกรมสรรพากร
ประมาณการจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มของศุลกากร
ข้อ 2
สมพงศ์สอบวิชา A ได้ 30 คะแนน จากข้อสอบจำนวน 90 ข้อ ถ้าตอบถูกได้ 3 คะแนน ตอบผิด -1 คะแนน และสอบวิชา B ได้ 90 คะแนน จากข้อสอบจำนวน 60 ข้อ ถ้าตอบถูกได้ 5
คะแนน ตอบผิด -2 คะแนน
จำนวนข้อสอบที่สมพงศ์ตอบถูกวิชา A
จำนวนข้อสอบที่สมพงศ์ตอบถูกวิชา B
ข้อ 3
ในปี 2546 สมชายมีรายได้เดือนละ 43,900 บาท โดยในปี 2547 ได้รับค่าจ้างเพิ่มขึ้นจากปี 2546 เดือนละ 10 % และในปี 2548 ได้รับค่าจ้างเพิ่มขึ้นจากปี 2546 เดือนละ 5%
รายได้รวมในปี 2547
รายได้เฉลี่ยต่อปีตั้งแต่ปี 2546 - 2548
ข้อ 4
โทรศัทน์สี A ติดราคาขายไว้ 9,600 บาท ต่อมาติดป้ายลดราคาอีก 20% โดยยังมีกำำไร 20% โทรทัศน์สี B ติดราคาขายสูงกว่าต้นทุนของโทรทัศน์สี A อยู่ 600 บาท ต่อมาติดป้ายลดราคาอีก 10%
ราคาต้นทุนของโทรทัศน์สี A
ราคาต้นทุนของโทรทัศน์สี B
ข้อ 5
เมื่อ 2 ปีที่แล้ว แก้ว มีอายุแก่กว่าก้อยอยู่ 3 ปี และบิดาของก้อยมีอายุเป็น 3 เท่าของแก้ว ปัจจุบันมารดาของแก้วมีอายุเป็น 4 เท่าของก้อย และอีก 2 ปีข้างหน้า ก้อยจะมีอายุ 18 ปี
อายุของมารดาของแก้ว
อายุของบิดาของก้อยเป็นแค่บางส่วน คิดว่าคงพอช่วยให้มองเห็นแนวทางมากขึ้น
สั่งซื้อแนวข้อสอบแจ้งที่อีเมล์ hpongsayathanawat@gmail.com ราคา 399 บาท
ชำระเงินผ่านบัญชีธนาคารกสิกรไทย สาขาย่อยมหาวิทยาลัยขอนแก่น
บัญชีออมทรัพย์เลขที่ 5492022200 ชื่อบัญชี หัสพงศ์ พงศยาธนาวัฒน์
ชำระเงินแล้วโทรแจ้ง 082-1068662  www.topthaitest.comสั่งซื้อแนวข้อสอบรับราชการที่  0821068662
รายละเอียดไฟล์แนบ
กล่องตอบกลับด่วน

กรุณาใช้ข้อความที่สุภาพ คุณสามารถบันทึกฉบับร่างได้
กด "Ctrl+Enter" เพื่อตั้งกระทู้ได้