ประยุกต์ใช้ โพสล่าสุด โพสสำคัญ เครื่องมือ สมาชิก สถิติฟอรั่ม ธนาคาร
หัวข้อ : แจกฟรีแนวข้อสอบ มากมายอัพเดทเพิ่มตลอด
hussapong ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 

แจกฟรีแนวข้อสอบ มากมายอัพเดทเพิ่มตลอด

 

คู่มือเตรียมสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ ดาวน์โหลดฟรี 

๐ คู่มือเตรียมสอบ-การวิเคราะห์สรุปเหตุผล.pdf
http://www.ziddu.com/download/16006953/aaaa.pdf.html

๐ คู่มือเตรียมสอบ-การอ่านคำ.pdf
http://www.ziddu.com/download/16006972/bbbb.pdf.html

๐ คู่มือเตรียมสอบ-ความสามารถด้านตัวเลข.pdf
http://www.ziddu.com/download/16007004/cccc.pdf.html

๐ คู่มือเตรียมสอบ-ความสามารถด้านเหตุผล.pdf
http://www.ziddu.com/download/16007028/dddd.pdf.html

๐ คู่มือเตรียมสอบ-ความหมายคำหรือกลุ่มคำ.pdf
http://www.ziddu.com/download/16007034/eeee.pdf.html

๐ คู่มือเตรียมสอบ-คำศัพท์และหลักภาษาไทย.pdf
http://www.ziddu.com/download/16007045/ffff.pdf.html

๐ คู่มือเตรียมสอบ-แบบสรุปความ.pdf
http://www.ziddu.com/download/16007055/gggg.pdf.html

๐ คู่มือเตรียมสอบ-แบบอุปมาอุปมัย.pdf
http://www.ziddu.com/download/16007063/hhhh.pdf.htm


แนวข้อสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ

วิชาความรู้ความสามารถทั่วไป http://www.ziddu.com/download/16551899/000011.docx.html
 
วิชาภาษาไทย
http://www.ziddu.com/download/16551652/00002.pdf.html

ความสามารถทางด้านเหตุผล 
http://www.ziddu.com/download/16551698/00004.pdf.html

ความหมายของคำหรือกลุ่มคำ 
http://www.ziddu.com/download/16551728/00005.pdf.html

คำศัพท์และหลักภาษาไทย 
http://www.ziddu.com/download/16551820/00006.pdf.html

แบบอุปมาอุปไมยวิชาความสามารถทั่วไป
http://www.ziddu.com/download/16551859/00008.pdf.html

แนวข้อสอบภาค ก กพ.(ป.ตรี)ระดับปฏิบัติการ วิชาคณิตศาสตร์
http://www.ziddu.com/download/16551873/00009.pdf.html

โจทย์แบบฝึกหัดอุปมาอุปไมย  http://www.ziddu.com/download/16551884/000010.docx.html

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น http://www.ziddu.com/download/16551941/000012.docx.html

แนวข้อสอบงานธุรการ http://www.ziddu.com/download/16551955/000013.docx.html

แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับระเบียบงานสารบรรณ http://www.ziddu.com/download/16551961/000014.docx.html

แนวข้อสอบคอมพิวเตอร์ ธุรการ1   http://www.ziddu.com/download/16552536/000015.docx.html

แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน3 http://www.ziddu.com/download/16552563/000016.docx.html

แนวข้อสอบภาค ข นักพัฒนาชุมชน3 http://www.ziddu.com/download/16552582/000017.docx.html

แนวข้อสอบภาค ข นักพัฒนาชุมชน http://www.ziddu.com/download/16552605/000018.zip.html

แนวข้อสอบภาค ข นักพัฒนาชุมชน http://www.ziddu.com/download/16552673/000019.zip.html

แนวข้อสอบภาค ข นักพัฒนาชุมชน http://www.ziddu.com/download/16552717/000020.zip.html

แนวข้อสอบภาค ข นักพัฒนาชุมชน http://www.ziddu.com/download/16552792/000021.zip.html

แนวข้อสอบภาค ข นักพัฒนาชุมชน http://www.ziddu.com/download/16552847/000022.zip.html

แนวข้อสอบภาค ข นักพัฒนาชุมชน http://www.ziddu.com/download/16552916/000023.zip.html 

แนวข้อสอบพนักงานจัดเก็บรายได้  http://www.ziddu.com/download/16552958/000024.docx.html

แนวข้อสอบจัดเก็บรายได้ ชุดที่1 http://www.ziddu.com/download/16552981/000025.docx.html 

แนวข้อสอบจัดเก็บรายได้ ชุดที่1 http://www.ziddu.com/download/16552989/000026.docx.html 

แนวข้อสอบนักวิชาการศึกษา  http://www.ziddu.com/download/16553005/000027.docx.html

แนวข้อสอบวิชาเฉพาะตำแหน่งนักวิชาการศึกษา  http://www.ziddu.com/download/16553009/000028.docx.html

ข้อสอบงานทะเบียน  http://www.ziddu.com/download/16553012/000029.docx.html 

ข้อสอบ อบต.(พัสดุ) http://www.ziddu.com/download/16553031/000030.docx.html


แนวข้อสอบระเบียบกระทรวงมหาดไทยการพัสดุ อบต.2538-ปัจจุบัน  http://www.ziddu.com/download/16553045/000031.docx.html

ข้อสอบนายช่างโยธาระดับ2 http://www.ziddu.com/download/16553052/000032.docx.html  

แนวข้อสอบภาค ข. กพ. นิติกรปฏิบัติการ3 http://www.ziddu.com/download/16553073/000033.docx.html 

ข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน กพ. http://www.ziddu.com/download/16553101/000034.docx.html

สั่งซื้อแนวข้อสอบแจ้งที่อีเมล์ hpongsayathanawat@gmail.com ราคา 399 บาท
ชำระเงินผ่านบัญชีธนาคารกสิกรไทย สาขาย่อยมหาวิทยาลัยขอนแก่น
บัญชีออมทรัพย์เลขที่ 5492022200 ชื่อบัญชี หัสพงศ์ พงศยาธนาวัฒน์
ชำระเงินแล้วโทรแจ้ง 082-1068662

ข้อสอบเจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์3 อบจ. http://www.ziddu.com/download/16572535/topthaitest00005.pdf.html

ข้อสอบภาค ข เจ้าหน้าที่พัฒนาระบบคอมพิวเตอร์3 http://www.ziddu.com/download/16572591/topthaitest00006.docx.html

ข้อสอบภาค ข เจ้าหน้าที่พัฒนาระบบคอมพิวเตอร์3 http://www.ziddu.com/download/16572644/topthaitest00007.docx.html

ข้อสอบคอมพิวเตอร์ http://www.ziddu.com/download/16572659/topthaitest00008.docx.html

ข้อสอบเจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย http://www.ziddu.com/download/16572690/topthaitest00009.docx.html

ข้อสอบเจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย http://www.ziddu.com/download/16572735/topthaitest000010.docx.html

ข้อสอบภาค ข กพ. นักวิเคราะนโยบายและแผน http://www.ziddu.com/download/16572771/topthaitest000011.docx.html

ข้อสอบภาค ข กพ.นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ3  http://www.ziddu.com/download/16572809/topthaitest000012.docx.html

ข้อสอบภาค ข กพ.นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ3 http://www.ziddu.com/download/16572848/topthaitest000013.docx.html

ข้อสอบภาค ข กพ.การเงินและบัญชีปฏิบัติการชุดที่1 http://www.ziddu.com/download/16572899/topthaitest000014.docx.html

ข้อสอบภาค ข กพ.การเงินและบัญชีปฏิบัติการชุดที่2 http://www.ziddu.com/download/16572975/topthaitest000015.docx.html

ข้อสอบภาค ข กพ.การเงินและบัญชีปฏิบัติการชุดที่3 http://www.ziddu.com/download/16573004/topthaitest000016.docx.html 

ข้อสอบภาค ข กพ.การเงินและบัญชีปฏิบัติการชุดที่4  http://www.ziddu.com/download/16573023/topthaitest000017.docx.html

ข้อสอบภาค ข กพ.การเงินและบัญชีปฏิบัติการชุดที่5 http://www.ziddu.com/download/16573044/topthaitest000018.docx.html

ข้อสอบภาค ข กพ.นักวิชาการเกษตร3 http://www.ziddu.com/download/16573081/topthaitest000019.docx.html

ข้อสอบคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศชุด1 http://www.ziddu.com/download/16573104/topthaitest000020.docx.html

ข้อสอบคอมพิวเตอร์พื้นฐานชุด1  http://www.ziddu.com/download/16581486/topthaitest000021.docx.html

ข้อสอบคอมพิวเตอร์พื้นฐานชุด2  http://www.ziddu.com/download/16581515/topthaitest000022.docx.html

ข้อสอบคอมพิวเตอร์พื้นฐานชุด3 http://www.ziddu.com/download/16581541/topthaitest000023.docx.html 

ข้อสอบคอมพิวเตอร์พื้นฐานชุด4  http://www.ziddu.com/download/16581547/topthaitest000024.docx.html

ข้อสอบคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศชุด2 http://www.ziddu.com/download/16581570/topthaitest000025.docx.html

ข้อสอบคอมพิวเตอร์ภาค ข ชุด1 http://www.ziddu.com/download/16581591/topthaitest000026.docx.html

ข้อสอบคอมพิวเตอร์ภาค ข ชุด2 http://www.ziddu.com/download/16581618/topthaitest000027.docx.html
 
ข้อสอบคอมพิวเตอร์ภาค ข ชุด3  http://www.ziddu.com/download/16581638/topthaitest000028.docx.html

ข้อสอบวิชาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ชุด1 http://www.ziddu.com/download/16581671/topthaitest000029.docx.html

ข้อสอบวิชาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ชุด2  http://www.ziddu.com/download/16581681/topthaitest000030.docx.html

แนวข้อสอบเพื่อเตรียมสอบครู ภาค ก ชุด1  http://www.ziddu.com/download/16581714/topthaitest000031.docx.html

แนวข้อสอบเพื่อเตรียมสอบครู ภาค ก ชุด2  http://www.ziddu.com/download/16581749/topthaitest000032.docx.html

ข้อสอบครู สพท.เอกภาษาไทย ชุด1 http://www.ziddu.com/download/16581810/topthaitest000033.docx.html    

ข้อสอบครู สพท.เอกภาษาไทย ชุด2  http://www.ziddu.com/download/16581833/topthaitest000034.docx.html

ข้อสอบครู สพท.เอกภาษาไทย ชุด3 http://www.ziddu.com/download/16581872/topthaitest000035.docx.html

ข้อสอบครู สพท.เอกภาษาไทย ชุด4 http://www.ziddu.com/download/16581888/topthaitest000036.docx.html 

ข้อสอบครู สพท.เอกภาษาไทย ชุด5 http://www.ziddu.com/download/16581921/topthaitest000037.docx.html

ข้อสอบครู สพท.เอกภาษาไทย ชุด6  http://www.ziddu.com/download/16581938/topthaitest000038.docx.html

เฉลยข้อสอบครู สพท.เอกภาษาไทย  http://www.ziddu.com/download/16583109/topthaitest000039.docx.html

เฉลยข้อสอบครู สพท.เอกภาษาไทย  http://www.ziddu.com/download/16583136/topthaitest000040.docx.html

เฉลยข้อสอบครู สพท.เอกภาษาไทย  http://www.ziddu.com/download/16583149/topthaitest000041.docx.html

เฉลยข้อสอบครู สพท.เอกภาษาไทย  http://www.ziddu.com/download/16583157/topthaitest000042.docx.html

แนวข้อสอบ สพฐ.วิชากฎหมายและระเบียบปฏิบัติราชการ  http://www.ziddu.com/download/16583199/topthaitest000043.docx.html

ข้อสอบวิชาชีพครู ชุด1  http://www.ziddu.com/download/16583220/topthaitest000044.docx.html

ข้อสอบวิชาชีพครู ชุด2   http://www.ziddu.com/download/16583238/topthaitest000045.docx.html

ข้อสอบวิชาชีพครู ชุด3  http://www.ziddu.com/download/16583246/topthaitest000046.docx.html

ข้อสอบวิชาชีพครู ชุด4  http://www.ziddu.com/download/16583267/topthaitest000047.docx.html 

 ข้อสอบครู 3,000 ข้อ แจกฟรีดาวน์โหลดได้เลยครับ ฟรี มี 100 ชุดๆละ 30 ข้อ

แนวข้อสอบครู ครูผู้ช่วย ชุดที่1 http://www.ziddu.com/download/16616146/topthaitest000049.docx.html

แนวข้อสอบครู ครูผู้ช่วย ชุดที่2  http://www.ziddu.com/download/16616193/topthaitest000050.docx.html

แนวข้อสอบครู ครูผู้ช่วย ชุดที่3 http://www.ziddu.com/download/16616204/topthaitest000051.docx.html

แนวข้อสอบครู ครูผู้ช่วย ชุดที่4 http://www.ziddu.com/download/16616216/topthaitest000052.docx.html

แนวข้อสอบครู ครูผู้ช่วย ชุดที่5 http://www.ziddu.com/download/16616223/topthaitest000053.docx.html

แนวข้อสอบครู ครูผู้ช่วย ชุดที่6 http://www.ziddu.com/download/16616241/topthaitest54.docx.html

แนวข้อสอบครู ครูผู้ช่วย ชุดที่7 http://www.ziddu.com/download/16616262/topthaitest000055.docx.html

แนวข้อสอบครู ครูผู้ช่วย ชุดที่8  http://www.ziddu.com/download/16616270/topthaitest000056.docx.html

แนวข้อสอบครู ครูผู้ช่วย ชุดที่9 http://www.ziddu.com/download/16616316/topthaitest000057.docx.html

แนวข้อสอบครู ครูผู้ช่วย ชุดที่10 http://www.ziddu.com/download/16616327/topthaitest000058.docx.html

แนวข้อสอบครู ครูผู้ช่วย ชุดที่11 http://www.ziddu.com/download/16616335/topthaitest000059.docx.html

แนวข้อสอบครู ครูผู้ช่วย ชุดที่12 http://www.ziddu.com/download/16616336/topthaitest000060.docx.html

แนวข้อสอบครู ครูผู้ช่วย ชุดที่13 http://www.ziddu.com/download/16616338/topthaitest000061.docx.html

แนวข้อสอบครู ครูผู้ช่วย ชุดที่14 http://www.ziddu.com/download/16616352/topthaitest000062.docx.html

แนวข้อสอบครู ครูผู้ช่วย ชุดที่15 http://www.ziddu.com/download/16616358/topthaitest000063.docx.html

แนวข้อสอบครู ครูผู้ช่วย ชุดที่16 http://www.ziddu.com/download/16616363/topthaitest000064.docx.html

แนวข้อสอบครู ครูผู้ช่วย ชุดที่17 http://www.ziddu.com/download/16616377/topthaitest000065.docx.html

แนวข้อสอบครู ครูผู้ช่วย ชุดที่18 http://www.ziddu.com/download/16616393/topthaitest000066.docx.html

แนวข้อสอบครู ครูผู้ช่วย ชุดที่19 http://www.ziddu.com/download/16616413/topthaitest000067.docx.html

แนวข้อสอบครู ครูผู้ช่วย ชุดที่20 http://www.ziddu.com/download/16616418/topthaitest000068.docx.html

แนวข้อสอบครู ครูผู้ช่วย ชุดที่21 http://www.ziddu.com/download/16616432/topthaitest000069.docx.html

แนวข้อสอบครู ครูผู้ช่วย ชุดที่22 http://www.ziddu.com/download/16616436/topthaitest000070.docx.html

แนวข้อสอบครู ครูผู้ช่วย ชุดที่23 http://www.ziddu.com/download/16616451/topthaitest000071.docx.html

แนวข้อสอบครู ครูผู้ช่วย ชุดที่24 http://www.ziddu.com/download/16616514/topthaitest000072.docx.html 

แนวข้อสอบครู ครูผู้ช่วย ชุดที่25 http://www.ziddu.com/download/16616542/topthaitest000073.docx.html

แนวข้อสอบครู ครูผู้ช่วย ชุดที่26 http://www.ziddu.com/download/16616566/topthaitest000074.docx.html 

แนวข้อสอบครู ครูผู้ช่วย ชุดที่27  http://www.ziddu.com/download/16616576/topthaitest000075.docx.html 

แนวข้อสอบครู ครูผู้ช่วย ชุดที่28 http://www.ziddu.com/download/16616589/topthaitest000076.docx.html 

แนวข้อสอบครู ครูผู้ช่วย ชุดที่29  http://www.ziddu.com/download/16616597/topthaitest000077.docx.html 

แนวข้อสอบครู ครูผู้ช่วย ชุดที่30 http://www.ziddu.com/download/16616611/topthaitest000078.docx.html 

แนวข้อสอบครู ครูผู้ช่วย ชุดที่31 http://www.ziddu.com/download/16616616/topthaitest000079.docx.html 

แนวข้อสอบครู ครูผู้ช่วย ชุดที่32 http://www.ziddu.com/download/16616633/topthaitest000080.docx.html  

แนวข้อสอบครู ครูผู้ช่วย ชุดที่33  http://www.ziddu.com/download/16616640/topthaitest000081.docx.html

แนวข้อสอบครู ครูผู้ช่วย ชุดที่34  http://www.ziddu.com/download/16616667/topthaitest000082.docx.html 

แนวข้อสอบครู ครูผู้ช่วย ชุดที่35 http://www.ziddu.com/download/16616675/topthaitest000083.docx.html  

แนวข้อสอบครู ครูผู้ช่วย ชุดที่36  http://www.ziddu.com/download/16616680/topthaitest000084.docx.html 

แนวข้อสอบครู ครูผู้ช่วย ชุดที่37  http://www.ziddu.com/download/16616695/topthaitest000085.docx.html 

แนวข้อสอบครู ครูผู้ช่วย ชุดที่38 http://www.ziddu.com/download/16616700/topthaitest000086.docx.html  

แนวข้อสอบครู ครูผู้ช่วย ชุดที่39 http://www.ziddu.com/download/16616712/topthaitest000087.docx.html  

แนวข้อสอบครู ครูผู้ช่วย ชุดที่40 http://www.ziddu.com/download/16616730/topthaitest000088.docx.html  

แนวข้อสอบครู ครูผู้ช่วย ชุดที่41 http://www.ziddu.com/download/16616748/topthaitest000089.docx.html  

แนวข้อสอบครู ครูผู้ช่วย ชุดที่42  http://www.ziddu.com/download/16616755/topthaitest000090.docx.html 

แนวข้อสอบครู ครูผู้ช่วย ชุดที่43 http://www.ziddu.com/download/16616777/topthaitest000091.docx.html  

แนวข้อสอบครู ครูผู้ช่วย ชุดที่44 http://www.ziddu.com/download/16616784/topthaitest000092.docx.html  

แนวข้อสอบครู ครูผู้ช่วย ชุดที่45 http://www.ziddu.com/download/16617631/topthaitest000093.docx.html

แนวข้อสอบครู ครูผู้ช่วย ชุดที่46 http://www.ziddu.com/download/16617646/topthaitest000094.docx.html

แนวข้อสอบครู ครูผู้ช่วย ชุดที่47 http://www.ziddu.com/download/16617678/topthaitest000095.docx.html 

แนวข้อสอบครู ครูผู้ช่วย ชุดที่48  http://www.ziddu.com/download/16617684/topthaitest000096.docx.html

แนวข้อสอบครู ครูผู้ช่วย ชุดที่49  http://www.ziddu.com/download/16617696/topthaitest000097.docx.html

แนวข้อสอบครู ครูผู้ช่วย ชุดที่50  http://www.ziddu.com/download/16617713/topthaitest000098.docx.html

แนวข้อสอบครู ครูผู้ช่วย ชุดที่51  http://www.ziddu.com/download/16617721/topthaitest000099.docx.html

แนวข้อสอบครู ครูผู้ช่วย ชุดที่52  http://www.ziddu.com/download/16617743/topthaitest00100.docx.html

แนวข้อสอบครู ครูผู้ช่วย ชุดที่53  http://www.ziddu.com/download/16617750/topthaitest00101.docx.html

แนวข้อสอบครู ครูผู้ช่วย ชุดที่54  http://www.ziddu.com/download/16617756/topthaitest00102.docx.html

แนวข้อสอบครู ครูผู้ช่วย ชุดที่55  http://www.ziddu.com/download/16617783/topthaitest00103.docx.html

แนวข้อสอบครู ครูผู้ช่วย ชุดที่56  http://www.ziddu.com/download/16617794/topthaitest00104.docx.html

แนวข้อสอบครู ครูผู้ช่วย ชุดที่57  http://www.ziddu.com/download/16617816/topthaitest00105.docx.html

แนวข้อสอบครู ครูผู้ช่วย ชุดที่58  http://www.ziddu.com/download/16617829/topthaitest00106.docx.html

สั่งซื้อแนวข้อสอบแจ้งที่อีเมล์ hpongsayathanawat@gmail.com ราคา 399 บาท
ชำระเงินผ่านบัญชีธนาคารกสิกรไทย สาขาย่อยมหาวิทยาลัยขอนแก่น
บัญชีออมทรัพย์เลขที่ 5492022200 ชื่อบัญชี หัสพงศ์ พงศยาธนาวัฒน์
ชำระเงินแล้วโทรแจ้ง 082-1068662  www.topthaitest.com

แนวข้อสอบครู ครูผู้ช่วย ชุดที่59  http://www.ziddu.com/download/16619150/topthaitest00107.docx.html

แนวข้อสอบครู ครูผู้ช่วย ชุดที่60  http://www.ziddu.com/download/16619154/topthaitest00108.docx.html

แนวข้อสอบครู ครูผู้ช่วย ชุดที่61  http://www.ziddu.com/download/16619157/topthaitest00109.docx.html

แนวข้อสอบครู ครูผู้ช่วย ชุดที่62 http://www.ziddu.com/download/16619163/topthaitest00110.docx.html

แนวข้อสอบครู ครูผู้ช่วย ชุดที่63  http://www.ziddu.com/download/16619175/topthaitest00111.docx.html

แนวข้อสอบครู ครูผู้ช่วย ชุดที่64  http://www.ziddu.com/download/16619185/topthaitest00112.docx.html

แนวข้อสอบครู ครูผู้ช่วย ชุดที่65  http://www.ziddu.com/download/16619196/topthaitest00113.docx.html

แนวข้อสอบครู ครูผู้ช่วย ชุดที่66  http://www.ziddu.com/download/16619203/topthaitest000014.docx.html

แนวข้อสอบครู ครูผู้ช่วย ชุดที่67 http://www.ziddu.com/download/16619216/topthaitest00115.docx.html

แนวข้อสอบครู ครูผู้ช่วย ชุดที่68  http://www.ziddu.com/download/16619239/topthaitest00116.docx.html

แนวข้อสอบครู ครูผู้ช่วย ชุดที่69 http://www.ziddu.com/download/16619250/topthaitest00117.docx.html

แนวข้อสอบครู ครูผู้ช่วย ชุดที่70  http://www.ziddu.com/download/16619259/topthaitest00118.docx.html

แนวข้อสอบครู ครูผู้ช่วย ชุดที่71  http://www.ziddu.com/download/16619274/topthaitest00119.docx.html

แนวข้อสอบครู ครูผู้ช่วย ชุดที่72 http://www.ziddu.com/download/16619281/topthaitest00120.docx.html

แนวข้อสอบครู ครูผู้ช่วย ชุดที่73  http://www.ziddu.com/download/16619284/topthaitest00121.docx.html

แนวข้อสอบครู ครูผู้ช่วย ชุดที่74  http://www.ziddu.com/download/16619290/topthaitest00122.docx.html

แนวข้อสอบครู ครูผู้ช่วย ชุดที่75 http://www.ziddu.com/download/16619315/topthaitest00123.docx.html

แนวข้อสอบครู ครูผู้ช่วย ชุดที่76 http://www.ziddu.com/download/16619317/topthaitest00124.docx.html

แนวข้อสอบครู ครูผู้ช่วย ชุดที่77 http://www.ziddu.com/download/16619330/topthaitest00125.docx.html

แนวข้อสอบครู ครูผู้ช่วย ชุดที่78 http://www.ziddu.com/download/16619359/topthaitest00126.docx.html

แนวข้อสอบครู ครูผู้ช่วย ชุดที่79 http://www.ziddu.com/download/16619397/topthaitest00127.docx.html

แนวข้อสอบครู ครูผู้ช่วย ชุดที่80 http://www.ziddu.com/download/16619405/topthaitest00128.docx.html

แนวข้อสอบครู ครูผู้ช่วย ชุดที่81 http://www.ziddu.com/download/16624432/topthaitest00129.docx.html 

แนวข้อสอบครู ครูผู้ช่วย ชุดที่82  http://www.ziddu.com/download/16624462/topthaitest00130.docx.html 

แนวข้อสอบครู ครูผู้ช่วย ชุดที่83  http://www.ziddu.com/download/16624544/topthaitest00131.docx.html 
 
แนวข้อสอบครู ครูผู้ช่วย ชุดที่84 http://www.ziddu.com/download/16624562/topthaitest00132.docx.html 

   
แนวข้อสอบครู ครูผู้ช่วย ชุดที่85 http://www.ziddu.com/download/16624565/topthaitest00133.docx.html  

แนวข้อสอบครู ครูผู้ช่วย ชุดที่86 http://www.ziddu.com/download/16624595/topthaitest00134.docx.html 

แนวข้อสอบครู ครูผู้ช่วย ชุดที่87 http://www.ziddu.com/download/16624607/topthaitest00135.docx.html 

แนวข้อสอบครู ครูผู้ช่วย ชุดที่88  http://www.ziddu.com/download/16624615/topthaitest00136.docx.html

แนวข้อสอบครู ครูผู้ช่วย ชุดที่89 http://www.ziddu.com/download/16624634/topthaitest00137.docx.html  

แนวข้อสอบครู ครูผู้ช่วย ชุดที่90  http://www.ziddu.com/download/16624643/topthaitest00138.docx.html 

แนวข้อสอบครู ครูผู้ช่วย ชุดที่91  http://www.ziddu.com/download/16624742/topthaitest00139.docx.html

แนวข้อสอบครู ครูผู้ช่วย ชุดที่92 http://www.ziddu.com/download/16624745/topthaitest00140.docx.html 

แนวข้อสอบครู ครูผู้ช่วย ชุดที่93  http://www.ziddu.com/download/16624762/topthaitest00141.docx.html 

แนวข้อสอบครู ครูผู้ช่วย ชุดที่94  http://www.ziddu.com/download/16624774/topthaitest00142.docx.html

แนวข้อสอบครู ครูผู้ช่วย ชุดที่95  http://www.ziddu.com/download/16624778/topthaitest00143.docx.html

แนวข้อสอบครู ครูผู้ช่วย ชุดที่96  http://www.ziddu.com/download/16624796/topthaitest00144.docx.html

แนวข้อสอบครู ครูผู้ช่วย ชุดที่97 http://www.ziddu.com/download/16624814/topthaitest00145.docx.html 

แนวข้อสอบครู ครูผู้ช่วย ชุดที่98  http://www.ziddu.com/download/16624817/topthaitest00146.docx.html

แนวข้อสอบครู ครูผู้ช่วย ชุดที่99  http://www.ziddu.com/download/16624832/topthaitest00147.docx.html

แนวข้อสอบครู ครูผู้ช่วย ชุดที่100 http://www.ziddu.com/download/16624843/topthaitest00148.docx.html

เฉลย แนวข้อสอบครู ครูผู้ช่วย ชุดที่1-100(3,000ข้อ) http://www.ziddu.com/download/16624861/topthaitest00149.docx.html

สั่งซื้อแนวข้อสอบแจ้งที่อีเมล์ hpongsayathanawat@gmail.com ราคา 399 บาท
ชำระเงินผ่านบัญชีธนาคารกสิกรไทย สาขาย่อยมหาวิทยาลัยขอนแก่น
บัญชีออมทรัพย์เลขที่ 5492022200 ชื่อบัญชี หัสพงศ์ พงศยาธนาวัฒน์
ชำระเงินแล้วโทรแจ้ง 082-1068662  www.topthaitest.com 


แนวข้อสอบบรรจุครู(ภาค กและ ข)
พระราชกฎษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พศ.2546ชุด1 http://www.ziddu.com/download/16633398/topthaitest00150.docx.html

พระราชกฎษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พศ.2546ชุด2
http://www.ziddu.com/download/16633503/topthaitest00151.docx.html

พระราชกฎษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พศ.2546ชุด2
http://www.ziddu.com/download/16633523/topthaitest00152.docx.html

แนวข้อสอบตำรวจ
เฉลยข้อสอบตำรวจ(ธุรการ)ปี2552 ชุด1 http://www.ziddu.com/download/16633568/topthaitest00153.docx.html

เฉลยข้อสอบตำรวจ(ธุรการ)ปี2552 ชุด2 http://www.ziddu.com/download/16633579/topthaitest00154.docx.html

ข้อสอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นตำรวจสายปราบปราม  http://www.ziddu.com/download/16633620/toppolice10.pdf.html

ข้อสอบนักเรียนนายสิบตำรวจ http://www.ziddu.com/download/16633634/toppolice11.pdf.html

ข้อสอบอนุกรม (ใช้สอบตำรวจ)  http://www.ziddu.com/download/16633664/toppolice12.docx.html

ข้อสอบ ธกส.


ข้อสอบ ธกส. กว่า1,000ข้อ แจกฟรี


ข้อสอบ ธกส. ชุดที่ 1 http://www.ziddu.com/download/16633888/topthaitest00155.docx.html

ข้อสอบ ธกส. ชุดที่ 2 http://www.ziddu.com/download/16633903/topthaitest00156.docx.html

ข้อสอบ ธกส. ชุดที่3 http://www.ziddu.com/download/16633912/topthaitest00157.docx.html

ข้อสอบ ธกส. ชุดที่4 http://www.ziddu.com/download/16633931/topthaitest00158.docx.html

ข้อสอบ ธกส. ชุดที่ 5 http://www.ziddu.com/download/16633939/topthaitest00159.docx.html

ข้อสอบ ธกส. ชุดที่ 6 http://www.ziddu.com/download/16633943/topthaitest00160.docx.html

ข้อสอบ ธกส. ชุดที่ 7 http://www.ziddu.com/download/16633946/topthaitest00161.docx.html

ข้อสอบ ธกส. ชุดที่ 8 http://www.ziddu.com/download/16633953/topthaitest00162.docx.html

ข้อสอบ ธกส. ชุดที่ 9 http://www.ziddu.com/download/16633958/topthaitest00163.docx.html

ข้อสอบ ธกส. ชุดที่ 10 http://www.ziddu.com/download/16633963/topthaitest00164.docx.html

ข้อสอบ ธกส. ชุดที่ 11 http://www.ziddu.com/download/16633965/topthaitest00165.docx.html

ข้อสอบ ธกส. ชุดที่ 12 http://www.ziddu.com/download/16633972/topthaitest00166.docx.html

ข้อสอบ ธกส. ชุดที่ 13 http://www.ziddu.com/download/16633985/topthaitest00167.docx.html

ข้อสอบ ธกส. ชุดที่ 14 http://www.ziddu.com/download/16633987/topthaitest00168.docx.html

ข้อสอบ ธกส. ชุดที่ 15 http://www.ziddu.com/download/16633997/topthaitest00169.docx.html

ข้อสอบ ธกส. ชุดที่ 16 http://www.ziddu.com/download/16634013/topthaitest00170.docx.html

ข้อสอบ ธกส. ชุดที่ 17 http://www.ziddu.com/download/16634020/topthaitest00171.docx.html

ข้อสอบ ธกส. ชุดที่ 18 http://www.ziddu.com/download/16634035/topthaitest00172.docx.html

ข้อสอบ ธกส. ชุดที่ 19 http://www.ziddu.com/download/16634057/topthaitest00173.docx.html

ข้อสอบ ธกส. ชุดที่ 20 http://www.ziddu.com/download/16634076/topthaitest00174.docx.html

ข้อสอบ ธกส. ชุดที่ 21 http://www.ziddu.com/download/16634085/topthaitest00175.docx.html 

ข้อสอบ ธกส. ชุดที่ 22  http://www.ziddu.com/download/16634100/topthaitest00176.docx.html 

ข้อสอบ ธกส. ชุดที่ 23 http://www.ziddu.com/download/16634118/topthaitest00177.docx.html

ข้อสอบ ธกส. ชุดที่ 24 http://www.ziddu.com/download/16634157/topthaitest00178.docx.html 

ข้อสอบ ธกส. ชุดที่ 25 http://www.ziddu.com/download/16634159/topthaitest00179.docx.html 

ข้อสอบ ธกส. ชุดที่ 26 http://www.ziddu.com/download/16634176/topthaitest00180.docx.html 

ข้อสอบ ธกส. ชุดที่ 27 http://www.ziddu.com/download/16634191/topthaitest00181.docx.html 

ข้อสอบ ธกส. ชุดที่ 28 http://www.ziddu.com/download/16634205/topthaitest00182.docx.html 

ข้อสอบ ธกส. ชุดที่ 29 http://www.ziddu.com/download/16634209/topthaitest00183.docx.html 

ข้อสอบ ธกส. ชุดที่ 30 http://www.ziddu.com/download/16634241/topthaitest00184.docx.html 

ข้อสอบ ธกส. ชุดที่ 31 http://www.ziddu.com/download/16634246/topthaitest00185.docx.html 

ข้อสอบ ธกส. ชุดที่ 32 http://www.ziddu.com/download/16634259/topthaitest00186.docx.html 

ข้อสอบ ธกส. ชุดที่ 33 http://www.ziddu.com/download/16634290/topthaitest00187.docx.html 

ข้อสอบ ธกส. ชุดที่ 34 http://www.ziddu.com/download/16634312/topthaitest00188.docx.html 

ข้อสอบ ธกส. ชุดที่ 35 http://www.ziddu.com/download/16634315/topthaitest00189.docx.html 

ข้อสอบ ธกส. ชุดที่ 36 http://www.ziddu.com/download/16634332/topthaitest00190.docx.html 

ข้อสอบ ธกส. ชุดที่ 37 http://www.ziddu.com/download/16634344/topthaitest00191.docx.html 

ข้อสอบ ธกส. ชุดที่ 38 http://www.ziddu.com/download/16634350/topthaitest00192.docx.html 

ข้อสอบ ธกส. ชุดที่ 39 http://www.ziddu.com/download/16634356/topthaitest00193.docx.html 

ข้อสอบ ธกส. ชุดที่40 http://www.ziddu.com/download/16634382/topthaitest00194.docx.html 

ข้อสอบ ธกส. ชุดที่41 http://www.ziddu.com/download/16634404/topthaitest00195.docx.html 

ข้อสอบ ธกส. ชุดที่42 http://www.ziddu.com/download/16634425/topthaitest00196.docx.html 

ข้อสอบ ธกส. ชุดที่43 http://www.ziddu.com/download/16634438/topthaitest00197.docx.html  

ข้อสอบ ธกส. ชุดที่44 http://www.ziddu.com/download/16634458/topthaitest00198.docx.html 

ข้อสอบ ธกส. ชุดที่45 http://www.ziddu.com/download/16634472/topthaitest00199.docx.html 

ข้อสอบ ธกส. ชุดที่46 http://www.ziddu.com/download/16634551/topthaitest00200.docx.html 

ข้อสอบ ธกส. ชุดที่47 http://www.ziddu.com/download/16634569/topthaitest00201.docx.html 

ข้อสอบ ธกส. ชุดที่48 http://www.ziddu.com/download/16634589/topthaitest00202.docx.html 

ข้อสอบ ธกส. ชุดที่49 http://www.ziddu.com/download/16634621/topthaitest00203.docx.html 

ข้อสอบ ธกส. ชุดที่50 http://www.ziddu.com/download/16634627/topthaitest00204.docx.html 

ข้อสอบ ธกส. ชุดที่51 http://www.ziddu.com/download/16634631/topthaitest00205.docx.html 

ข้อสอบ ธกส. ชุดที่52 http://www.ziddu.com/download/16634647/topthaitest00206.docx.html 

ข้อสอบ ธกส. ชุดที่53 http://www.ziddu.com/download/16634659/topthaitest00207.docx.html 

เพิ่มเติมข้อสอบ ธกส.

แนวข้อสอบ ธกส ฟรี
ดาวโหลด* ธ.ก.ส.ชุด 1

http://www.ziddu.com/download/15958671/tkss2.doc.html

ดาวโหลด* ธ.ก.ส.ชุด 2
http://www.ziddu.com/download/15958570/tks4.doc.html

ดาวโหลด* ธ.ก.ส.ชุด 3

http://www.ziddu.com/download/15958600/tks5.doc.html

ดาวโหลด* ธ.ก.ส.ชุด 4

http://www.ziddu.com/download/15958616/tks6.doc.html

ดาวโหลด* ธ.ก.ส.ชุด 5

http://www.ziddu.com/download/15958626/tks7.doc.html

ดาวโหลด* ธ.ก.ส.ชุด 6

http://www.ziddu.com/download/15958639/tks8.doc.html 

สั่งซื้อแนวข้อสอบแจ้งที่อีเมล์ hpongsayathanawat@gmail.com ราคา 399 บาท
ชำระเงินผ่านบัญชีธนาคารกสิกรไทย สาขาย่อยมหาวิทยาลัยขอนแก่น
บัญชีออมทรัพย์เลขที่ 5492022200 ชื่อบัญชี หัสพงศ์ พงศยาธนาวัฒน์
ชำระเงินแล้วโทรแจ้ง 082-1068662  www.topthaitest.com 

เจาะแนวข้อสอบ ภาค ก ก.พ. ทุกระดับ
ดาวน์โหลดได้เลยฟรีครับ
http://www.ziddu.com/download/15647550/2.docx.html

http://www.ziddu.com/download/15647549/.docx.html

http://www.ziddu.com/download/15647548/1.docx.html

http://www.ziddu.com/download/15939338/4.doctest.doc.html

http://www.ziddu.com/download/15939397/Doc5.docx.html

http://www.ziddu.com/download/15939406/6.doctest.doc.html 


ข้อสอบเก่าพนักงานราชการชุด1 http://www.ziddu.com/download/16683170/topthaitest00208.docx.html

ข้อสอบเก่าพนักงานราชการชุด2 http://www.ziddu.com/download/16683178/topthaitest00209.docx.html

ข้อสอบเก่าพนักงานราชการชุด3 http://www.ziddu.com/download/16683184/topthaitest00210.docx.html

ข้อสอบภาค ก เจ้าหน้าที่ศุลกากร3 ชุด1 http://www.ziddu.com/download/16683729/topthaitest00211.docx.html

ข้อสอบภาค ก เจ้าหน้าที่ศุลกากร3 ชุด2 http://www.ziddu.com/download/16683758/topthaitest00212.docx.html

ข้อสอบกรมราชทัณฑ์(นักทัณฑวิทยาประฏิบัติการ)ชุด1 http://www.ziddu.com/download/16683777/topthaitest00213.docx.html

ข้อสอบกรมราชทัณฑ์(นักทัณฑวิทยาประฏิบัติการ)ชุด2 http://www.ziddu.com/download/16683805/topthaitest00214.docx.html

ข้อสอบกรมราชทัณฑ์(นักทัณฑวิทยาประฏิบัติการ)ชุด3 http://www.ziddu.com/download/16683809/topthaitest00215.docx.html

ข้อสอบสัสดี ทบ.(ภาษาไทย)ชุด1  http://www.ziddu.com/download/16683828/topthaitest00216.docx.html

ข้อสอบสัสดี ทบ.(ภาษาไทย)ชุด2 http://www.ziddu.com/download/16685147/topthaitest00217.docx.html

ข้อสอบสัสดี ทบ.(ภาษาไทย)ชุด3 http://www.ziddu.com/download/16685181/topthaitest00218.docx.html

เฉลยข้อสอบสัสดี ทบ.(ภาษาไทย)ชุด1 http://www.ziddu.com/download/16685272/topthaitest00219.docx.html

เฉลยข้อสอบสัสดี ทบ.(ภาษาไทย)ชุด2 http://www.ziddu.com/download/16685295/topthaitest00220.docx.html 

สรุปสาระสำคัญระเบียบว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ พ.ศ.2517 ชุดที่ 1
 http://www.ziddu.com/download/16686616/topthaitest00221.docx.html

สรุปสาระสำคัญระเบียบว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ พ.ศ.2517 ชุดที่ 2
http://www.ziddu.com/download/16686710/topthaitest00222.docx.html

ภาษีบำรุงท้องที่  http://www.ziddu.com/download/16686739/topthaitest00223.docx.html

แนวข้อสอบพรบ.วิธีปฏิบัติราชการปกครองพ.ศ.2539  http://www.ziddu.com/download/16686757/topthaitest00224.docx.html

แนวข้อสอบพรบ.อบต. พ.ศ.2537  http://www.ziddu.com/download/16687064/topthaitest00225.docx.html

แนวข้อสอบเทศบาล http://www.ziddu.com/download/16687132/topthaitest00226.docx.html

แนวข้อสอบพรบ. ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ http://www.ziddu.com/download/16687300/topthaitest00227.docx.html

แนวข้อสอบเตรียมสอบ.อบต.ชุด1 http://www.ziddu.com/download/16687333/topthaitest00228.docx.html

แนวข้อสอบเตรียมสอบ.อบต.ชุด2 http://www.ziddu.com/download/16687370/topthaitest00229.docx.html

แนวข้อสอบเตรียมสอบ.อบต.ชุด3 http://www.ziddu.com/download/16687377/topthaitest00230.docx.html

ข้อสอบปลัดอำเภอปี2535 http://www.ziddu.com/download/16687539/topthaitest00231.docx.html

ข้อสอบปลัดอำเภอปี2543 ชุด1 http://www.ziddu.com/download/16687588/topthaitest00232.docx.html 

ข้อสอบปลัดอำเภอปี2543 ชุด2 http://www.ziddu.com/download/16687604/topthaitest00233.docx.html

ข้อสอบปลัดอำเภอปี2551 ชุด1 http://www.ziddu.com/download/16687634/topthaitest00234.docx.html
 
ข้อสอบปลัดอำเภอปี2551 ชุด2 http://www.ziddu.com/download/16687641/topthaitest00235.docx.html

ข้อสอบปลัดอบต.  http://www.ziddu.com/download/16687678/topthaitest00236.docx.html 


ข้อสอบนักวิชาการประมง  http://www.ziddu.com/download/16799904/topthaitest0001.docx.html 
        
แนวข้อสอบหน่วยงานต่างๆที่กำลังเปิดสอบ2554 ล่าสุดแจกฟรี
ข้อสอบธกส.ตำแหน่งปฏิบัติงานด้านพัฒนาธุรกิจ http://www.ziddu.com/download/16885413/top021.docx.html 
ข้อสอบเก่า ธกส.  
http://www.ziddu.com/download/16885426/top022.docx.html 
ข้อสอบความรู้ตามมาตรฐานวิชาชีพของคุรุสภา
http://www.ziddu.com/download/16885456/top023.docx.html 
ข้อสอบความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวิชาชีพครู
http://www.ziddu.com/download/16885473/top024.docx.html 
ข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน(สพฐ.)ล่าสุด
http://www.ziddu.com/download/16885493/top025.docx.html 
ข้อสอบบุคลากรทางการศึกษา(สพฐ.)ล่าสุด  
http://www.ziddu.com/download/16885515/top026.docx.html
ข้อสอบพนักงานกรมสรรพสามิต
http://www.ziddu.com/download/16885368/top018.docx.html 
ข้อสอบนักวิชาการประมงปฏิบัติการ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
http://www.ziddu.com/download/16885386/top019.docx.html 
ข้อสอบกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช
http://www.ziddu.com/download/16885406/top020.docx.html 
ข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการสนง.นโยบายและแผนพลังงาน
http://www.ziddu.com/download/16885083/top01.docx.html 
ข้อสอบนักวิชาการประมงปฏิบัติการ กรมประมง
http://www.ziddu.com/download/16885098/top02.docx.html 
ข้อสอบพนักงานคุมประพฤติ สำนักงานคุมประพฤติ
http://www.ziddu.com/download/16885105/top03.docx.html 
ข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ สำนักงานคุมประพฤติ
http://www.ziddu.com/download/16885142/top04.docx.html  
ข้อสอบเจ้าพนักงานสัตวบาลปฏิบัติงาน กรมปศุสัตว์
http://www.ziddu.com/download/16885155/top05.docx.html  
ข้อสอบนักวิชาการประมง
http://www.ziddu.com/download/16885168/top06.docx.html 
ข้อสอบนักวิชาการส่งเสริมการเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร  
http://www.ziddu.com/download/16885189/top07.docx.html
ข้อสอบบรรณารักษ์ สนง.คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
http://www.ziddu.com/download/16885209/top08.docx.html  
ข้อสอบนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ กรมปศุสัตว์
http://www.ziddu.com/download/16885216/top09.docx.html 

ข้อสอบนักวิชาการยุติธรรมปฏิบัติการ(ปฏิบัติงานด้านสิทธิมนุษยชน) กรมคุ้มครองสิทธิฯ http://www.ziddu.com/download/16885240/top010.docx.html 
ข้อสอบนักวิชาการสาธารณสุขอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
http://www.ziddu.com/download/16885253/top011.docx.html 
ข้อสอบวิศวกรรมปิโตรเลียม
http://www.ziddu.com/download/16885260/top012.docx.html 
ข้อสอบเศรษฐกรปฏิบัติการ กรมวิชาการเกษตร  
http://www.ziddu.com/download/16885284/top013.docx.html 
ข้อสอบนักพัสดุ กทม.
http://www.ziddu.com/download/16885302/top014.docx.html 
ข้อสอบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ(กบข.)
http://www.ziddu.com/download/16885313/top015.docx.html 
ข้อสอบนักวิชาการเงินและบัญชี สนง.คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
http://www.ziddu.com/download/16885334/top016.docx.html 
ข้อสอบนักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ สนง.ปลัดกระทรวงพาณิชย์
http://www.ziddu.com/download/16885344/top017.docx.html 

แนวข้อสอบกรมโยธาธิการและผังเมือง http://www.ziddu.com/download/16902573/top027.docx.html

ดูเพิ่มเติมที่  www.topthaitest.com
สั่งซื้อแนวข้อสอบแจ้งที่อีเมล์ hpongsayathanawat@gmail.com ราคา 399 บาท

ชำระเงินผ่านบัญชีธนาคารกสิกรไทย สาขาย่อยมหาวิทยาลัยขอนแก่น
บัญชีออมทรัพย์เลขที่ 5492022200 ชื่อบัญชี หัสพงศ์ พงศยาธนาวัฒน์
ชำระเงินแล้วโทรแจ้ง 082-1068662  www.topthaitest.com

สั่งซื้อแนวข้อสอบรับราชการที่  0821068662
7x4e0x180ns ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ใช้ระดับ I
รายละเอียดผู้ใช้ 
刷票公司   [2011
  [2011.07.13 20:03:06]评论 买家: 雁字回时1974
  ★★★淘宝网ONLY女装专卖店-ONLY官网,刷票公司,ONLY官方旗舰店 ★★★ 质量非常好、Very good!
  [2011.07.13 16:16:34]评论 ◆ 买家: 唐安琪520 じ→ギ
  【★★★淘宝网ONLY女装专卖店-ONLY官网,ONLY官方旗舰店 ★★★产品详情】:
  ┳↓∏ 2011夏新款正品淑女气质格子灯笼式雪纺连衣裙|102202116 一口价 348.00 元 ? 已销售:175 件 (已有104人评论) 2011夏新款正品碎花雪纺高腰连衣裙|102102123 一口价 388.00 元 ?已销 售:362 件 (已有216人评论) ★★★淘宝网ONLY女装专卖店-ONLY官网,ONLY官方旗舰店 ★★★ 2011夏新款正品淑女小碎花雪纺连衣裙 |112202161 一口价 398.00 元 已销售:3862 件 (已有2421人评论)★★★淘宝网ONLY女装专卖店-ONLY官网,ONLY官方旗舰店 ★★★ 2011夏OL淑女气质修身荷叶边雪纺女 士连衣裙|102102083 一口价 298.00 元 已销售:1313 件 (已有774人评论) 淑女高腰纯色修身唯美短袖连衣裙|102002121{ 一口价 488.00 元 已销售:1351 件 (已有395人评论) 2011夏淑女气质荷叶边缎料短袖连衣裙|102002070 一口价 288.00 元 已销售 :4587 件 (已有2915人评论) ★★★淘宝网ONLY女装专卖店-ONLY官网,ONLY官方旗舰店 ★★★ 夏日清凉修身气质连衣裙|112502415 一口价 278.00 元 已销售:1166 件 (已有606人评论) 一口价 396.00 元ぉ 已销售:33 件 (已有16人评论) 淑女气质清新格子雪纺连衣裙 |112502411 一口价 298.00 元 已销售:1637 件 (已有932人评论)010*驻*2011夏新款正品淑女气质修身豹纹连衣裙|112502417 ※§ 一口价 348.00 元 ★★★淘宝网ONLY女装专卖店-ONLY官网,ONLY官方旗舰店 ★★★ ? 已销售:87 件 (已有36人评论) 2011 夏新款淑女气质动物花纹修身雪纺连衣裙|の112502416 一口价 268.00 元 已销售:355 件 (已有155人评论) 2011夏新 款正品淘宝专供小碎花雪纺连衣裙112502405 ┠? 一口价 428.00 元 已销售:176 件 (已有68人评论)★★★淘宝网ONLY女装专卖店-ONLY官网,ONLY官方旗舰店 ★★★wpgyeyzqpivj 莲 俏时尚 正品 ★★★淘宝网ONLY女装专卖店-ONLY官网,ONLY官方旗舰店 ★★★ 夏装下摆荷叶边长款短袖T恤QA.0203530 一口价 118.00元∞ 已销售:808件 ( 已有579人评论 ) 【商城夏季大促】★★★淘宝网ONLY女装专卖店-ONLY官网,ONLY官方旗舰店 ★★★ 正品 女装 夏装 淑女半身短裙CA.8207334 一口价 118.00元已销售:620件 ( 已有388人评论 ) 正品 女装 夏装 甜蜜修身半身短裙 CA.8217346 一口价 118.00元已销售:409件 ( 已有309人评论 ) ★★★淘宝网ONLY女装专卖店-ONLY官网,ONLY官方旗舰店 ★★★ 俏时尚 正品 女装夏装 拼撞色条短袖衬衫QA.0211577 一 口价 118.00元已销售:103件 ( 已有38人评论 ) ★★★淘宝网ONLY女装专卖店-ONLY官网,ONLY官方旗舰店 ★★★ 俏时尚 正品 女装 夏装 俏丽 蝙蝠袖 T恤QA.0203505√ 一口价 118.00元已销售:100件 ( 已有46人评论 ) ★★★淘宝网ONLY女装专卖店-ONLY官网,ONLY官方旗舰店 ★★★ 俏时尚 正品 女装夏款时尚 收身衬衫QA.0211520 一口价 118.00元已销售:92件 ( 已有40人评论 ) 俏时尚 正品女装夏款甜蜜小开领短袖衬衫QA.0211579 一口价 118.00元已销售:90件 ( 已有42人评论 ) ┅ 【商城夏季大促】★★★淘宝网ONLY女装专卖店-ONLY官网,ONLY官方旗舰店 ★★★ 正品 女装 夏装 花边小外套 CA.9205936 一口价 119.00元已销 售:84件 ( 已有40人评论 )?ψ?
  のサ ★★★淘宝网ONLY女装专卖店-ONLY官网,ONLY官方旗舰店 ★★★作为公司性质的商荚冬我们一直秉承严谨的工作态度为 消费者提供完善的售后服务www.szfuyue.com。依托淘宝商城这公正的交易平台,我们将努力使服务的态度和语言更加贴心化和人性化。衷心希看亲的每一次淘宝购物都是简单的,淘宝商城男装,轻松并欢快的。? 亲们在购物过程中若有任何题目,请及时与我们沟通,在线客服会尽力帮您解决,一切从沟通开始,完 美的服务,是我们的义务,也是消费者理应享受的权利。★★★淘宝网ONLY女装专卖店-ONLY官网,ONLY官方旗舰店 ★★★ そ/?
  ================================================== ===============
  ================================================== ===============
  淘宝网目前业务跨越C2C(Consumer to Consumer,消费者对消费者)、B2C(Business-to-Consumer商家对消费者)两大部分。经过6年的发展,截至2009年底,淘宝拥有注册会员1.7亿,注册用户还在不断增长!据统计,淘宝网2009年的交易额为2083亿人民痹冬2010年则高达4000亿元人民痹冬是亚洲最大的网络零售商圈。 淘宝商城整合数千家品牌商、生产商,为商家和消费者之间提供一站式解决方案。提供100%品质保证的商品,7天无理由退货的售后服务,以及购物积分返现等优质服务。 淘宝网提倡诚信、活跃、快速的网络交易文化,坚持“宝可不淘,信不能弃”。在为淘宝会员打造更安全高效的网络交易平台的同时,也为更多网民提供就业机会。淘宝网也全力营造和倡导互帮互助、轻松活泼的家庭式氛围。每位在淘宝网进行交易的人,不但交易更迅速高效,而且还能交到更多朋友。2005年10月,淘宝网公布:在未来5年,为社会创造100万工作的机会。截至2009年底,已经有超过80万人通过在淘宝开店实现了就业(国内第三方机构IDC统计),带动的物流、支付、营销等产业链上间接就业机会达到228万个(国际第三方机构IDC统计)。目前天天全国三分之一的宅送快递业务都因淘宝网交易而产生。大淘宝的出现将为整个网络购物市场打造一个透明、诚信、公正、公然的交易平台,进而影响人们的购物消费习惯,推动线下市场以及生产流通环节的透明、诚信,从而衍生出一个“开放、透明、分享、责任”的新贸易文明。阿里巴巴团体2011年6月16日公布,旗下淘宝公司将分拆为三个独立的公司,即沿袭原C2C业务的淘宝网(taobao),平台型B2C电子商务服务商淘宝商城(tmall)和一站式购物搜索引擎一淘网(etao)。淘宝网图片锦集(15张)?
รายละเอียดไฟล์แนบ
กล่องตอบกลับด่วน

สามารถอัพโหลดไฟล์แนบ สำหรับโพสได้
กด "Ctrl+Enter" เพื่อตั้งกระทู้ได้