ประยุกต์ใช้ โพสล่าสุด โพสสำคัญ เครื่องมือ สมาชิก สถิติฟอรั่ม ธนาคาร
หัวข้อ : ประกาศสอบ ไปรษณีย์ไทย จำกัด เปิดสอบ พนง.45 อัตรา
hussapong ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 

ประกาศสอบ ไปรษณีย์ไทย จำกัด เปิดสอบ พนง.45 อัตรา

งานรัฐวิสาหกิจ 2554/2011 : บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด เป็นรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เปิดสอบ พนง.45 อัตรา
บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด เป็นรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มีความประสงค์จะรับสมัครสอบคัดเลือก ดังนี้
1. พนักงานระดับ 3 หรือเทียบเท่า สังกัดฝ่ายปฏิบัติการคอมพิวเตอร์และเครือข่าย จำนวน 4 อัตรา
- วุฒิปวส.สาขาวิชาเทคนิคคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์
2. พนักงานระดับ 2 หรือเทียบเท่า สังกัดฝ่ายพัฒนาบุคคล รับเงินเดือนขั้น 7,260 บาท จำนวน 1 อัตรา
- วุฒิปวช.สาขาวิชาช่างพิมพ์
3. ฝ่ายปฏิบัติการคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ส่วนระบบเครือข่าย เทคโนโลยีสารสนเทศ
วิศวกรคอมพิวเตอร์ 4 อัตรา เงินเดือนขั้นต่ำ 11,430 บาท
- วุฒิปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาโทรคมนาคม สาขาวิชาไฟฟ้าสื่อสาร
นักโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 4 อัตรา เงินเดือนขั้น 10,810 บาท
- วุฒิปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
4. ฝ่ายปฏิบัติการคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ส่วนระบบความปลอดภัยเทคโนโลยีสารสนเทศ
วิศวกรคอมพิวเตอร์ 4 อัตรา เงินเดือนขั้น 11,430 บาท
- วุฒิปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
นักโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 4 อัตรา เงินเดือนขั้น 10,810 บาท
- วุฒิปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
5. ฝ่ายปฏิบัติการคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ส่วนระบบแม่ข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
วิศวกรคอมพิวเตอร์ 4 อัตรา เงินเดือนขั้น 11,430 บาท
- วุฒิปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาโทรคมนาคม
นักโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 4 อัตรา เงินเดือนขั้น 10,810 บาท
- วุฒิปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
6. ฝ่ายปฏิบัติการคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ส่วนระบบศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
วิศวกรคอมพิวเตอร์ 4 อัตรา เงินเดือนขั้น 11,430 บาท
- วุฒิปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชากรรมคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาโทรคมนาคม
นักโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 4 อัตรา เงินเดือนขั้น 10,810 บาท
- วุฒิปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
7. ฝ่ายปฏิบัติการคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ส่วนระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ
วิศวกรคอมพิวเตอร์ 4 อัตรา เงินเดือนขั้น 11,430 บาท
- วุฒิปริญยาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
นักโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 4 อัตรา เงินเดือนขั้น 10,810 บาท
- วุฒิปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
กำหนดรับสมัคร ตั้งต่อบัดนี้จนถึงวันที่ 9 มีนาคม 2554
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิและไม่มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือก เลขประจำตัวสอบ พร้อมทั้งกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบคัดเลือก ในวันที่ 25 มีนาคม 2554 ณ สถานที่รับสมัคร หรือ www.thailandpost.co.thค่าธรรมเนียมสมัครสอบ จำนวน 100 บาท (ค่าธรรมเนียมสมัครสอบจะไม่คืนให้ทุกกรณี)
การสมัครสอบ
สมัครด้วยตนเอง ติดต่อขอทราบรายละเอียดและสมัครได้ที่ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ชั้นที่ 1 โซน AB ถ.แจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กทม.10210 Tel.0 2831 3378 และโทร.0 2831 3578 ในเวลาทำการ
สมัครทางไปรษณีย์ ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.thailandpost.co.th โดยกรอกรายละเอียดในใบสมัคร พร้อมชำระค่าธรรมเนียมการสมัครสอบเป็นธนานัติ/ตั๋วแลกเงินไปรษณีย์ สั่งจ่าย ณ ที่ทำการไปรษณีย์สำนักงาน ปณท.1002 ในนาม ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล และให้นำใบสมัครที่กรอกเรียบร้อยแล้ว พร้อมเอกสารหลักฐานการสมัครงาน และหลักฐานการชำระเงินค่าธรรมเนียมสมัครสอบใส่ซ่องผิดผนึก ส่งทางไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (EMS) ส่งถึง ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล ฝ่ายทรัพยากรบุคคล บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด 111 ถ.แจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กทม.10210 – 299 นับเวลาการรับเอกสารในวันเวลาที่เจ้าหน้าที่ทำการไปรษณีย์ ลงทะเบียนรับเอกสาร ทั้งนี้ต้องไม่เกินเวลา 16.30 น. ของวันที่ 9 มีนาคม 2554
สนใจสั่งซื้อแนวข้อสอบแจ้งที่อีเมล hpongsayathanawat@gmail.com ราคา 399 บาทชำระเงินผ่านบัญชีธนาคารกสิกรไทย
สาขาย่อยมหาวิทยาลัยขอนแก่น บัญชีออมทรัพย์เลขที่ 5492022200 ชื่อบัญชี หัสพงศ์ พงศยาธนาวัฒน์ ชำระเงินแล้วโทรแจ้ง 082-1068662
งานรัฐวิสาหกิจ 2554/2011 : บริษัท ไปรษณีย์ไทยจำกัด เป็น ...
www.parttimejobrich.com/งานรัฐวิสาหกิจ/ไปรษณีย์ไทย.html - [url=http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:zl0_zHG6BOAJ:www.parttimejobrich.com/%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%88/%E0%B9%84%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%A9%E0%B8%93%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B9%8C%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2.html+%E0%B8%AA%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B9%84%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%A9%E0%B8%93%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B9%8C%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2+2554&cd=1&hl=th&ct=clnk&gl=th&source=www.google.co.th]แคช[/url]
28 ก.พ. 2011 – งานรัฐวิสาหกิจ 2554/2011 : บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด เป็นรัฐวิสาหกิจในสังกัด กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เปิดสอบ พนง.45 อัตรา ...
ไปรษณีย์ไทย รับสมัคร เปิดรับ พนักงาน ... - งานรัฐวิสาหกิจ 2554/2011 : บริษัท ...สั่งซื้อแนวข้อสอบรับราชการที่  0821068662
trp6385b6 ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ใช้ระดับ I
รายละเอียดผู้ใช้ 
5
blacqazx ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ใช้ระดับ I
รายละเอียดผู้ใช้ 
gucci shoes for men 12307
?He recounted it all last weekend in a Twitter rant,gucci shoes for men, again apologizing to Swift and detailing the pain he enduredIt was in 1946 that the Ram’s owner became fed up with poor attendance at the games at Cleveland Stadium and decided to move the Rams to Los Angeles The lining is insulated and the top exterior is leather with a thick canvas These cheap bags,gucci shoes,gucci outlet 7626, often replicas of original designer bags, may be low on price,www.guccioutletmarket.com, but score high on design and appeal The product portfolio for women includes band bags wallets and accessories,www.classicgucciworld.com, travel goods,www.classiccozygucci.com,gucci outlet 5045, belts,gucci outlet 5629, ties and accessories,gucci outlet, watches,gucci outlet online, footwear,gucci belts, sunglasses,gucci outlet store, Ready-to-wear,mens gucci shoes, fashion jewelry etc Let?blame Terry Richardson who shot a blockbuster full of sex fantasy and sex which almost equalize fashion with sex
ssjg1285 ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ใช้ระดับ I
รายละเอียดผู้ใช้ 
louis vuitton on sale 3Ylr1o f2Zk8p
M Watches,Breitling Watches,Breguet Watches,Blancpain Watches,Bvlgari Watches,Burberry Watches,Bell Ross Watches,Bedat & CO Watches,Chaumet Watches,Carl F Bucherer Watches,Chronoswiss Watches,Cartier Watches,Corum Watches,Concord Watches,Christian Dior Watches,Chopard Watches,Chanel Watches,De Witt Watches,Ebel Watches,Equip Watches,Fendi Watches,Franck Muller Watches,Ferragamo Watches,Ferrari Watches,Glashutte Watches,Graham Watches,Gucci Watches,Hysek Watches,Hermes Watches,Harry Winston Watches,IWC Watches,Jaeger-LeCoultre Watches,Jacob & Co Watches,Longines Watches,Louis Vuitton Watches,Lamborghini Watches,Maurice LeCroix Watches,Mont Blanc Watches,Montega Watches,Movado Watches,MB&F Watches,Oakley Watches,Oris Watches,Porsche Design Watches,Prada Watches,Piaget Watches,Paul Picot Watches,Patek Philippe Watches,Pierre Kunz Watches,Parmigiani Fleurier Watches,Roger Dubuis Watches,Romain Jerome Watches,Richard Mille Watches,Sinn Watches,Tag Heuer Watches,Tudor Watches,Ulysse Nardin Watches,U-Boat Watches,Vacheron Constantin Watches,Versace Watches,Zenith Watches,$98 Japan Watches   Replica shoes :  FENDI Shoes,Bally Shoes,Hogan Shoes,COACH Shoes,Burberry Shoes,LV Shoes,Bottega Veneta Shoes,Chloe Shoes,CHANEL Shoes,Christian Louboutin Shoes,Versace Shoes,D&G Shoes,Salvatore Ferragamo Shoes,Gucci Shoes,JIMMY CHOO Shoes,Prada Shoes,MARC JACOBS Shoes,Hermes Shoes,louis vuitton shoes on sale,JC Juicy Couture Shoes,YSL Shoes,TORY BURCH Shoes,TODS Shoes,Roger Vivier Shoes,Zegna Shoes   Replica Clothes:  Marlboro Classics Clothes,FRED PERRY Clothes,TOMMY Clothes,Dior Clothes,Bikembergs Clothes,Versace Clothes,Paul Smith Clothes,Paul Shark Clothes,Childrens Clothes,Pierre Cardin Clothes,Ralph lauren Clothes,louis vuitton on sale,Lacoste Clothes,Louis Vuitton Clothes,Gucci Clothes,Armani Clothes,Hugo Boss Clothes,Burberry Clothes,Abercrombie & Fitch Clothes,D&G Clothes,Ties Gift Set Clothes Scarf Clothes   Fashion Jewelry :  Bvlgari Jewelry,louis vuitton outlet,Cartier Jewelry,Gucci Jewelry,Tiffany & Co Jewelry,Juicy Jewelry  Fashion Pen :  Mont Blanc Pen,S T DUPONT Pen,Cartier Pen  We supply perfect replica luxury watches,  see mroe welcome to our web :  http://wwwThe Ambre Louis Vuitton handbag collection is one of the best quality product lines that you can purchase Sophisticated and elegant, it is useful day and night Eine Sammlung von Them geschaffen werden kann, um die Menschen der t?glichen Bed眉rfnisse werden zu Gerecht Vuitton invented airtight and flat stackable luggage
When every time their New Year collection is released, many people are waiting in the stores and some people are also trying to purchase through online for their favorite piece This is a very strong metal, which is useful for jewelry manufacture too With a distinctive mix and match of designer and high street labels, Westfield London offers the ultimate London shopping experience The volatile market conditions which affected business with regard to purchase of raw materials, internal management problems labor related problems could not compel the management to make any compromise on quality What is your opinion?    Women have always adored the beautifully made bags
What I liked one of the most was it becoming a disguised pepper spray that would support me remain risk-free without the need of the assailant even figuring out The size testament also fit into a fanny bag vermiculate around your waist or a fine camera bag or edge transport The women in Shanghai like to compare with each other, the person who are in the same office will pay special attention to who wear new clothes and the brand of the clothes railway connections run from Leeds Railway Station, also called Leeds City, to the heart of london, Southampton, Bournemouth, Plymouth, Birmingham, Leicester, Bristol, Manchester, Liverpool and plenty of other destinations throughout the UK The texture of the handbags even the zippers and other details are the same materials
Related articles:

  
   louis vuitton handbags outlet 5owGFL yhYkZ3
  
   www.louisvuittonofficialstore4u.com NdSfiw QTaKcK
  
   louis vuitton WfV5e3 pXzFE7
รายละเอียดไฟล์แนบ
กล่องตอบกลับด่วน

กรุณาใช้ข้อความที่สุภาพ คุณสามารถบันทึกฉบับร่างได้
กด "Ctrl+Enter" เพื่อตั้งกระทู้ได้