ประยุกต์ใช้ โพสล่าสุด โพสสำคัญ เครื่องมือ สมาชิก สถิติฟอรั่ม ธนาคาร
hussapong ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 

ภาษาต่างประเทศ


ภาษาต่างประเทศ

[url=javascript:void(0);]Edit Title[/url][url=javascript:void(0);]Edit Detail[/url]

 รายวิชาภาษาต่างประเทศ

- แบบทดสอบ เรื่อง Asking for information : In a restaurant
- แบบทดสอบ เรื่อง Asking for information:Buying Selling
- แบบทดสอบ เรื่อง Asking for Direction
- แบบทดสอบ เรื่อง Modal Verbs
- แบบทดสอบ เรื่อง Present Tense
- แบบทดสอบ เรื่อง Past Tense
- แบบทดสอบ เรื่อง Future Tense
- แบบทดสอบ เรื่อง Connector : So -Type
- แบบทดสอบ เรื่อง Connector : If -type

- แบบทดสอบ เรื่อง Conjunctions
- แบบทดสอบ เรื่อง Connected Statements
- แบบทดสอบ เรื่อง Countable / Uncountable 1
- แบบทดสอบ เรื่อง Countable / Uncountable 2
- แบบทดสอบ เรื่องการใช้ I have ...../I have got
- แบบทดสอบ เรื่องการใชั้ Some และ Any

- แบบทดสอบ เรื่อง Too/either , so am I / neither do I
- แบบทดสอบ เรื่อง การใช้ What ? Which ? How ?
- แบบทดสอบ เรื่อง การใช้ How long ?
- แบบทดสอบ เรื่อง การใช้ go to / go on / go for / go-ing
- แบบทดสอบ เรื่อง การใช้ should

- แบบทดสอบ เรื่อง English 3 .1
- แบบทดสอบ เรื่อง English 3 .2
- แบบทดสอบ เรื่อง English 3 .3
- แบบทดสอบ เรื่อง English 3 .4
- แบบทดสอบ เรื่อง English 3 .5

- แบบทดสอบ เรื่อง Past continuous
- แบบทดสอบ เรื่อง Comparison
- แบบทดสอบ เรื่อง Direct& Indirect Speech
- แบบทดสอบ เรื่อง The future Simple Tense
- แบบทดสอบ เรื่อง Past continuous

- แบบทดสอบ เรื่อง Agreements
- แบบทดสอบ เรื่อง Passive Voice
- แบบทดสอบ เรื่อง Phrasal Verbs
- แบบทดสอบ เรื่อง Relative Pronoun
- แบบทดสอบ เรื่อง The future continuous tense

- แบบทดสอบ Present Continuous Tense
- แบบทดสอบ Direct & Reported Speech
- แบบทดสอบ เรื่องIf cause
- แบบทดสอบ Present Simple Future Tense
- แบบทดสอบ Past Continuous Tense & Past Simple Tense

- ความรู้ เรื่อง Verb to be
- แบบทดสอบ เรื่อง Verb to be
- แบบทดสอบ เรื่อง Capitalization
- แบบทดสอบ เรื่อง Occupation
- แบบทดสอบ เรื่อง Full stop
- แบบทดสอบ เรื่อง Can

- แบบทดสอบ Job Advertisements
- แบบทดสอบ Reading Poetry
- แบบทดสอบ Notices
- แบบทดสอบ Buying - Selling
- แบบทดสอบ On the telephone

- แบบทดสอบ เรื่อง At a restaurant
- แบบทดสอบ เรื่อง การใช้ will/ be going to
- แบบทดสอบ เรื่อง Going to the moving
- แบบทดสอบ เรื่อง some / any
- แบบทดสอบ เรื่อง Asking for direction

- แบบทดสอบ เรื่อง Reading for conprehension
- แบบทดสอบ เรื่อง Agreement & Disagreement
- แบบทดสอบ เรื่อง Asking someone's opinions
- แบบทดสอบ เรื่อง Introduction
- แบบทดสอบ เรื่อง Praising someone
- แบบทดสอบ เรื่อง Seeking approval
- แบบทดสอบ เรื่อง Welcoming someone
- แบบทดสอบ เรื่อง Making a wish
- แบบทดสอบ เรื่อง Giving advices

- แบบทดสอบ เรื่อง การทักทายและการลาจาก
- แบบทดสอบ เรื่อง Gerund
- แบบทดสอบ เรื่อง Infinitives
- แบบทดสอบ เรื่อง Self-Forms
- แบบทดสอบ เรื่อง Preposition

- แบบทดสอบ เรื่อง การใช้ The Present Simple Tense
- แบบทดสอบ เรื่อง การใช้ Possessive Adjectives
- แบบทดสอบ เรื่อง การใช้ love,like ,dislike,hate
- แบบทดสอบ เรื่อง การใช้ must และ have to
- แบบทดสอบ เรื่อง About the Weather

- แบบทดสอบ เรื่อง Past Continuous Tense
- แบบทดสอบ เรื่อง Past Simple Tense
- แบบทดสอบ เรื่อง Present Continuous Tense
- แบบทดสอบ เรื่อง Present Simple Tense
- แบบทดสอบ เรื่อง Verb to be

สนใจแนวข้อสอบราชการทุกหน่วยงานแจ้งที่อีเมล hpongsayathanawat@gmail.com ราคา 399 บาทชำระเงินผ่านบัญชีธนาคารกสิกรไทย
สาขาย่อยมหาวิทยาลัยขอนแก่น บัญชีออมทรัพย์เลขที่ 5492022200 ชื่อบัญชี หัสพงศ์ พงศยาธนาวัฒน์ ชำระเงินแล้วโทรแจ้ง 082-1068662สั่งซื้อแนวข้อสอบรับราชการที่  0821068662
hussapong ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 
ภาษาต่างประเทศ

Edit TitleEdit Detail
รายวิชาภาษาต่างประเทศ

- แบบทดสอบ เรื่อง Asking for information : In a restaurant
- แบบทดสอบ เรื่อง Asking for information:Buying Selling
- แบบทดสอบ เรื่อง Asking for Direction
- แบบทดสอบ เรื่อง Modal Verbs
- แบบทดสอบ เรื่อง Present Tense
- แบบทดสอบ เรื่อง Past Tense
- แบบทดสอบ เรื่อง Future Tense
- แบบทดสอบ เรื่อง Connector : So -Type
- แบบทดสอบ เรื่อง Connector : If -type

- แบบทดสอบ เรื่อง Conjunctions
- แบบทดสอบ เรื่อง Connected Statements
- แบบทดสอบ เรื่อง Countable / Uncountable 1
- แบบทดสอบ เรื่อง Countable / Uncountable 2
- แบบทดสอบ เรื่องการใช้ I have ...../I have got
- แบบทดสอบ เรื่องการใชั้ Some และ Any

- แบบทดสอบ เรื่อง Too/either , so am I / neither do I
- แบบทดสอบ เรื่อง การใช้ What ? Which ? How ?
- แบบทดสอบ เรื่อง การใช้ How long ?
- แบบทดสอบ เรื่อง การใช้ go to / go on / go for / go-ing
- แบบทดสอบ เรื่อง การใช้ should

- แบบทดสอบ เรื่อง English 3 .1
- แบบทดสอบ เรื่อง English 3 .2
- แบบทดสอบ เรื่อง English 3 .3
- แบบทดสอบ เรื่อง English 3 .4
- แบบทดสอบ เรื่อง English 3 .5

- แบบทดสอบ เรื่อง Past continuous
- แบบทดสอบ เรื่อง Comparison
- แบบทดสอบ เรื่อง Direct& Indirect Speech
- แบบทดสอบ เรื่อง The future Simple Tense
- แบบทดสอบ เรื่อง Past continuous

- แบบทดสอบ เรื่อง Agreements
- แบบทดสอบ เรื่อง Passive Voice
- แบบทดสอบ เรื่อง Phrasal Verbs
- แบบทดสอบ เรื่อง Relative Pronoun
- แบบทดสอบ เรื่อง The future continuous tense

- แบบทดสอบ Present Continuous Tense
- แบบทดสอบ Direct & Reported Speech
- แบบทดสอบ เรื่องIf cause
- แบบทดสอบ Present Simple Future Tense
- แบบทดสอบ Past Continuous Tense & Past Simple Tense

- ความรู้ เรื่อง Verb to be
- แบบทดสอบ เรื่อง Verb to be
- แบบทดสอบ เรื่อง Capitalization
- แบบทดสอบ เรื่อง Occupation
- แบบทดสอบ เรื่อง Full stop
- แบบทดสอบ เรื่อง Can

- แบบทดสอบ Job Advertisements
- แบบทดสอบ Reading Poetry
- แบบทดสอบ Notices
- แบบทดสอบ Buying - Selling
- แบบทดสอบ On the telephone

- แบบทดสอบ เรื่อง At a restaurant
- แบบทดสอบ เรื่อง การใช้ will/ be going to
- แบบทดสอบ เรื่อง Going to the moving
- แบบทดสอบ เรื่อง some / any
- แบบทดสอบ เรื่อง Asking for direction

- แบบทดสอบ เรื่อง Reading for conprehension
- แบบทดสอบ เรื่อง Agreement & Disagreement
- แบบทดสอบ เรื่อง Asking someone's opinions
- แบบทดสอบ เรื่อง Introduction
- แบบทดสอบ เรื่อง Praising someone
- แบบทดสอบ เรื่อง Seeking approval
- แบบทดสอบ เรื่อง Welcoming someone
- แบบทดสอบ เรื่อง Making a wish
- แบบทดสอบ เรื่อง Giving advices

- แบบทดสอบ เรื่อง การทักทายและการลาจาก
- แบบทดสอบ เรื่อง Gerund
- แบบทดสอบ เรื่อง Infinitives
- แบบทดสอบ เรื่อง Self-Forms
- แบบทดสอบ เรื่อง Preposition

- แบบทดสอบ เรื่อง การใช้ The Present Simple Tense
- แบบทดสอบ เรื่อง การใช้ Possessive Adjectives
- แบบทดสอบ เรื่อง การใช้ love,like ,dislike,hate
- แบบทดสอบ เรื่อง การใช้ must และ have to
- แบบทดสอบ เรื่อง About the Weather

- แบบทดสอบ เรื่อง Past Continuous Tense
- แบบทดสอบ เรื่อง Past Simple Tense
- แบบทดสอบ เรื่อง Present Continuous Tense
- แบบทดสอบ เรื่อง Present Simple Tense
- แบบทดสอบ เรื่อง Verb to be

สนใจสั่งซื้อสื่อ วีซีดี หรือ เป็นไฟล์ 399 บาท ได้ที่
email:hpongsayathanawat@gmail.com,tel.082-1068662
สั่งซื้อแนวข้อสอบรับราชการที่  0821068662
zuguo400 ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ใช้ระดับ I
รายละเอียดผู้ใช้ 
uggs on sale 3736
Monogram canvas need be pampered as your skin The insole contains sheepskin,uggs outlet,ugg boots 4606, which makes them warm and cosy for any type of weatherHow do Binaural Tones Operate?They operate by playing two distinct frequencies in every ear with the use of earphones When you get a studio apartment in Paris,www.cheapuggsclub.com 15836,uggs on sale,ugg outlet 9604, then you know that you will have all of your needs met in a place that you can call home The 122 The U You can get rid of this problem without spending you money on a real branded bag The overall size is 12We are just bored by the repetitive launch of so-called New Jackie
a4u9dd5h ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ใช้ระดับ I
รายละเอียดผู้ใช้ 
This Xirrus Wi-Fi Keep track of unit is usually one which are able to carryout a
Your Xirrus Wi-Fi Observe tool is actually the one which may well habits a more suitable in depth find following, progress and additionally supervising Wi-Fi with a person's Your windows program THE GW990. The following machine is utilized looking for systems, examine this Wi-Fi insurance plan limitations, track down all the position about various appliances while using the exact same means, find charlatan APs together with existing Wi-Fi with service. This particular custom tool might regulate relating to the process the many Wi-Fi companies.
Even though there are a selection about via the internet translator equipment offered using the net and definately will demand continuous access to the internet,logiciel windows 7, it is possible to be able to get a hold of that expressions translator that could change a word info quickly coming from close to 43 several dialects. Still, in case you are delighted by this interpretation executed as a result of this kind of product, you should utilize this particular that will change so that you can several other different languages.
AlertCon is a tool that Home's windows 7 pc should hold supervising a security and safety of one's web consumption. All the measure from this tool is normally where you get more data over the entire safeguards with the desktop computer alongside online world criminals along with hijackers. This particular five levels online peril amount meter ships aware emails to help customers with online, if he or she run into a large-scale earthworms and even disease pests that will perhaps lock up your personal machine that will nothing at all which includes a simple simply click.
This really is a particular position which you could provide most of the symbols you'd like to have so that you can release which has a one check out,microsoft office professional, is even though it where one can stay away from such shortcut symbols ruining ones own pc. Almost all you must do is usually get in addition to lose those symbols towards catalog. Most people you must spend less those shortcut symbols correctly and additionally right into such directories. Using a go through the symbols, it is possible to establish this method sought after.
These types of innovative the navigation options incorporated into Home windows 7 get undertaking daily assignments better even though rising all the output too. Locations, the problem an appropriate tactic to regulate a house windows properly. The revolutionary software is really advantageous within sifting in the home's windows comfortably. All the functions can be useful with retain a new elegant and additionally sparkling computer's desktop helping to make 1 job within a sorted approach.
This revolutionary Get started in food list unveiled using Microsof company Home windows 7 actually leaves knowledgeable clients inside the frosty. Your windows program 7 will be the to begin with rendition associated with Your windows program to help tumble your time honored, legacy of music edition of this Get started in food in support of this "newer along with better" strategy. The fresh, suspect Begin food list works at bay possible owners desperate to up grade so that you can House windows 7 nonetheless too self-conscious to accomplish this due to significant shift to a single program function that could be thus frequently employed. Initiatives so that you can unveil your knowledgeable practical application come to be some try to find the ideal switch. Meant for dwelling owners that is a hassle. Regarding organizations, this really an added waste products of your energy and even conceivable re-training from staff members.
AdvantagesThey would definitely help make the bedroom glimpse stylish together with the richness of this lumber made use of. A real wood cloth at the same time gives heat towards living room. That they can even be fashioned in the adaptable solution simply because they are often handcrafted with the help of practically color, subject to precisely what works. Moisture build-up or condensation issues usually are to get going though padding can be given in her highest possible. They are guarded from your unpleasant backyard essentials along with temperatures burning. Also, they are efficient at holding shut off audio outside the house. Getting created from lumber being green powerful resource, this windowpane doesn't need to get some other guilt ridden element towards your mind as regards to Nature. By means of accurate routine maintenance, they can show to be long-lasting.
AdvantagesThey become more inexpensive and additionally their own upkeep may not cost you substantially too. Portrait these people isn't an more time required and maybe they are not really chafes from abrasion wetness to boot. They are simply excellent insulators,Office Mac 2011 Product Key, which inturn necessarily mean that one could as well save cash concerning reduced power bills. Should you have some sort of deafening location, they are simply perfect selections for they may maintain up from the audio in the out of proficiently. They've been quite possibly the most popular version of windowpane during the course of family homes. When you experience softtop type of flooring, may well solely add up the reason why you would probably decide on any such truck's window like up to you.
Inside reasonably competitive milieu now should you have not really at this point fitted modern model involving 'microsoft' Home's windows? Home's windows 7, you can be left out concerning an issue. Ms contains actually maintained some sort of good reputation for bringing out ingenious in addition to user-oriented application on occasion with synchronize along with the altering THE ITEM fashion, business enterprise and, together with varied necessities involving customers. Microsoft windows 7 continues to be built to shorten some of the most sophisticated with work the best ways for the benefit and even a look at customers.
.
related articles:

  
   It is a just CENTRAL PROCESSING UNIT meter that al
  
   You may find lots of software offered while using
  
   Here is the just PC meter that allows exhibit from
  
   This can be the simply PROCESSOR meter that allows
  
   It is a simply PROCESSOR meter that permits showca
รายละเอียดไฟล์แนบ
กล่องตอบกลับด่วน

กรุณาใช้ข้อความที่สุภาพ คุณสามารถบันทึกฉบับร่างได้
กด "Ctrl+Enter" เพื่อตั้งกระทู้ได้